Pastor protestantské církve Tomáš Mojzis analyzuje často užívané rčení, které k nám snad přišlo ze Západu. Sám na něm žil a mohl onen čas přepočítávat na tvrdou měnu – americký dolar. Jak ona kalkulace probíhá, a co to udělá s lidskou myslí, pokud uvažuje v ekonomickém módu? Není náhodou čas více než peníze, pokud jej žijeme v plnosti – s lidmi, či děláme aktivity, které jsou neocenitelné? Uvažte sami.

Dialog byl nahrán v během jara roku 2019 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy International Church.

Dar času – čas jsou peníze 

Naslouchejme limitům hesla, poněvadž dobře využitý čas asi stěží může nalézt ekvivalent peněz … Jde přece o otázku nastavení „priorit“.

V dialogu o daru času s Tomasem Mojzisem pokračujeme …