Rozvoj lidství je podmíněn darováním, tvrdí Tomáš Petráček, historik a kněz působí v nejen na Univerzitě Hradci Králové. Jak tomu rozumět? Nebudeme-li vycházet ze sebe, naše mohutnosti, které máme, které získáme, budou ochabovat, čímž budeme ztrácet nejen mi jako jednotlivci, ale i společnost. Úvahy o daru jsou součástí velkého projektu křesťanství, který trvá více jak 2 tisíce let, a můžeme dovodit, že na nějž navazuje i sekulární společnost 21. století. Uvědomujme si, že život je založen na mnohočetném pletivu vztahů: k Bohu, k bližnímu – a ty předpokládají schopnost darovat se a sebe-darovat. Snažme se rozvinout to skryté a tajemné.

Dar – obecné vymezení

S tématem daru přichází otázka kromě radosti, též odhalení a zranění jedince. Zkoumáme-li tento rozměr, uvědomí si, že ti, kteří se a priori nehlásí k víře, která spoluutváří jejich svět, jsou mnohdy aktivnější a vlídnější k darování i sebe-darování než ti, kteří vzývají velkého dárce, jehož si zvolili pro svou životní cestu.

S otázkami daru v různých částech lidského života s docentem Tomášem Petráčkem pokračujeme