V třetím zastavení u otázky daru se Jana Sieberová, propagátorka hospicového hnutí, zaměřila na dar péče, který ji naplňoval a naplňuje život. Co je to pečovat? Jaká má být péče, aby byla péčí – a ne škodlivými akty, které zhoršují stav nemocného? Neměli bychom se tázat, čím obohatíme nemocného a čím nemocný obohatí nás? S paní Janou Sieberovou debatujeme o hospicové péče – komu je tato péče v Čechách dostupná? Je voláním po přirozenosti péče o druhé?

Dialog byl natočen v polovině srpna v 2019 v domácím hospici Duha v Hořicích v Podkrkonoší

Dar péče

Pečovat znamená dávat – zvnitřňovat oběť, jíž jsme nepřímo voláni tím, kdo nás na tento svět povolal.

S mapováním darů s Janou Sieberovou pokračujeme – příště co znamená pečovat například v nemocnici, ale i o významnou osobnost