Tomáš Petráček, kněz a historik, se zastavuje u daru života. Táže se, jak uchopit to, co žijeme, aby naše bytí bylo darem a mohli jsme vykračovat ke vzácnému Ty? Pro popis života vychází kněz z Boha, Nejsvětější Trojice, která je pro něj základem bytí a života, jež má zájem se sdílet a předávat se dál.

Dialog byl nahrán v Hradci Králové v druhé polovině léta 2019

Dar života

Tajemství, s nímž často plýtváme, neboť nejednáme smysluplně, orientovaně. Uvědomujeme si, že smysl života je život sám. Co je proti němu kariéra, hmotné statky aj.?

S otázkami daru v různých částech lidského života s docentem Tomášem Petráčkem pokračujeme