Vzpomínky na důležité události jsou nedílnou součástí našich životů a jejich reflexe konstituují naše „Já“. Roman Joch se promýšlí otázky, jimiž se někteří z nás zabývali již před rokem 1989: čím je pro nás Čechy svoboda, demokracie, kapitalismus?  Tážeme se, proč tyto sociální fenomény a hodnoty nepřijímáme se samozřejmostí občanů západní Evropy? Politický analytik dospívá k postoji, že Češi nejsou v závislosti na vývoji dostatečně připraveni například na svobodu, poněvadž existuje návyky způsobené starým režimem. Také si snažíme odpovědět na otázku vyspělosti a možného návratu.

Dialog byl natočen v podzimním čase 2019 v Praze.

První část

Proč nejen v naší republice a nejen jí přichází ke slovu populismus?

Druhá část

Přispívá například zkušenost totality k snadnějšímu odhalení hrozeb minulosti?

Dialogy o nedávné minulosti budou pozvolna publikovány.