V tomto vodním zastavení budeme debatovat se Pavlem Drahovzalem starostou městyse Velký Osek, který je vzdálen 8 kilometrů na západ od Kolína. Jak jej charakterizovat? Mladý starosta, který utvořil obecní společenství za účelem proměny této obce v úrodném Polabí. Jedním z cílů bylo i vybudování místního vodovodu, a proto téma vody je mu blízké a vzácné. Na námitku, že spojení voda je život dnes může znít jako klišé, reaguje v tomto duchu: řídíte-li se principy, které podporují život, nikdy se poté slova nemohou proměnit v klišé. Ano, mnozí z nás se vzdálili autentické péči o život, tedy i péči o vodu, a nejen proto čelíme a budeme čelit výzvám, které souvisí se suchem, špatným zadržováním vody v krajině i proměnou klimatu, byť není pouze lidským zásahem. Abychom zamezili dramatické proměně krajiny, tedy i přírody v České republiky, musíme mít rozhodné a akceschopné lidi jako je například i pan starosta.

Úvodní meditace o vodě

Dialog o otázkách vody bude během následných týdnů publikován ve své celistvosti.