Jaké je to se zastavovat u slova řád, zvláště je-li člověkem či společenstvím narušován je přetvářen ve strukturu? Období před rokem 1989 nebylo řádem ale „strukturou“, jež narušila ten „přirozený“ řád a lidé vykonali mnohé, aby se stav po roce 1989 zdravě normalizoval. Biskup Tomáš Holub slova zasazuje do linie křesťanské a klade si otázku: Je řád něčím, co vyplývá z porušené lidské přirozenosti? Existovala by nutnost řádu, pokud by jedinec nebyl nakročen k hříchu? Je otázka, nakolik jeho pohled souzní s úvahami těch, kteří žijí v naší vlasti a jež limity řádu testují a vychylují jej.

Dialog byl veden na podzim roku 2019 v prostorách plzeňského biskupství.

Řád v kontextu změn roku 1989

Život sám je skrytý řád, naslouchejme mu a kultivujme jej s citem, ale pokud budeme „důslední“ na chvíli život potlačíme, a pak přijde velká vlna, která opět obnoví život, jež má touhu žít.