Kdo by si představil s čekáním dar času – a to zvláště pokud jde o odpovědi, které člověka trápí? Žijeme ve společnosti, kdy tady a teď je standardem a bez rychlé odpovědi se nám ztrácí horizont  a naše „já“ pociťují nejistotu, ba „tíseň“, „úzkost“, přičemž právě to zásadní se ukazuje, jestliže čekáme. Tomáš Mojzis, protestantský pastor, se diskutuje proměny prožitků čekání u jednotlivých skutečností života.

Dialog byl nahrán v během jara roku 2019 v Poděbradech v Remedy International Church.

Dar času – čekání na Pána   

Kdo je to Pán? Někdy je v našem životě několik pánů a my jeho nuznými sluhy. Záleží komu sloužíme a od toho se odvíjí také otázka, zdali my čekáme, nebo On čeká na nás až pochopíme to důležité v našem životě, a proto konejme a přitom čekejme v důvěře.

V dialogu o daru času s Tomasem Mojzisem pokračujeme …