Český národ si připomíná 200 let od úmrtí české spisovatelky Boženy Němcové, která pro nás byla obohacením, ba darem. Jak její slova promlouvají k srdci i rozumu analytikovi politických ideologií? Svou prací šla k člověku, naslouchala a v dobách nejtěžších se snažila uchýlit do vzpomínek, aby ona realita, kterou zakoušela, nebyla tak krutá. Člověk se musí tázat, proč ti, kteří něco pro národ, pro jazyk, pro evropskou, ba světovou kulturu, museli prožívat duševní, sociální, hospodářská různá pnutí ? Snad Pán jim v těchto krizích byl oporou.

Dialog byl natočen v únoru 2020 v Praze. 

První zastavení

Připomenutí jejího zdánlivě krátkého života, v němž se sehnula k prostým, aby čerpala poznání lidové slovesnosti a vzdálila se těm, kteří svůj život promrhávali. Proč se odhodlala k této činnosti? Netvořily se touto činností mýty? U jakých národů nalezneme obrození?

Druhé zastavení

Babička – dílo, čtené, byť pro někoho nemoderní, ba kýčovité. Jaké otázky si nyní klademe a jaké moudro z ní promlouvá k člověku 21. století? Není karikaturou?

Třetí zastavení

Osobní život Boženy Němcové nebyl šťastný. Máme ve svém životě toužit po velkém citovém vztahu? Nezapomínejme, dříve byli mladí lidé provdáni z důvodu udržení majetku.

Čtvrté zastavení

Není nutné žít dlouho, ale intenzivně. Po ovoci, poznáte je. Je vhodné vzpomenout i Alexandra Makedonského, jenž z tohoto světa odešel dříve než česká spisovatelka.