V čtvrtém zastavení jsme se Janou Sieberová, propagátorkou hospicového hnutí zaměřili na téma daru zdraví, který podmiňuje náš život v jeho plnosti. Přiznejme si: naše zdraví není samo sebou. Jsme si vědomi, jak je cenné? Zakoušíme jeho velikost v běžném, všednodenním životě? Jaké jsou projevy zdraví? Jak na nás zdraví promlouvá? Kde všude můžeme získávat zdraví? V přírodě? V místech, kde duše člověka můžeme v klidu spočinout? Máme též cestovat za zdravím?

Dialog byl natočen v létě v 2019 v domácím hospici Duha v Hořicích v Podkrkonoší

Dar zdraví

Víme o něm, přesto s jej plně nevážíme a jsme k němu – sobě sobečtí …

S mapováním jednotlivých darů s Janou Sieberovou pokračujeme. Příště o daru času.