Jsme ve velikonočním čase, čase, kdy Jeho slovo přichází k nám – a to intenzivněji, čase, jenž je velmi specifický – a to kvůli pandemii koronaviru a odlišuje se od běžného prožívání svátků jara i svátků vzkříšení, kdy Ten, skrze kterého máme přislíbenou spásu, Slovem těšil, léčil i zakoušel trýzeň jako člověk. Již v minulosti jsme s Tomášem Mojzisem rozmlouvali o slově, byť záznam nebyl publikován.

Dialog byl nahrán v během podzimu roku 2019 v Poděbradech v Remedy International Church.

Dar slova – úvodní setkání    

Jak člověče nakládáš se Slovem? Slyšíš jej? Víš, co znamená? Víš, jak dle něj jednat?

V dialogu o daru slova s Tomasem Mojzisem pokračujeme …