S dominikánem Pavlem Mayerem se v druhém setkání budeme zabývat „darem života“. V jeho pojetí je život, že jsme, že máme možnost pobytu v těchto místech, že máme schopnost sebe-uvědomění, neskutečným dobrem. Tuto skutečnost mohou potvrdit ti, kteří prošli útrapami života a vyvázli i z nástrah například koronaviru. Uvědomíme-li si tento fakt, můžeme se podívat do prostoru a tázat se, jak rozvinou právě život, který nám byl dán? Jak ono pouhé „žití“ proměnit v dobro druhých. Člověk kvůli balancování mezi životem a smrtí je schopen lépe vnímat výzvy života, opatrovat jej, děkovat za něj a vůbec jej autenticky žít, čímž se možná přiblíží k podstatě sebe sama a zakusí chvilky spokojenosti. Promýšlejme slova českého duchovního ze severozápadu – Lužických hor, zastavujme se u nich třeba na pár sekund, minut abychom život lépe pojali a dostali i nadhled nad soudobou  koronavirovou situací, jež promlouvá ke každému z nás.

Dialog s Pavlem Mayerem byl natočen na podzim roku 2018.

Dar života

Momenty, jež mohou pomoci k plnosti chvilek života nás všech.

Dialogy o daru s otcem Pavlem budou publikovány.