Opět se s Tomášem Mojzisem vracíme ke slovům, avšak nyní k těm, která učí své děti, jaké by měly znát, aby byly tím, kým mají být. Podle něho nejde jen o slova, ale koncepty myšlení, s nimiž operujeme ve světě. Jeho přístup uvádí: kéž by mé děti uměly milovat, snad v budoucnu i obětovat se pro druhé. Jaký význam má pro dítě slovo „posunout se“, „investovat“? Asi, aby dítě zbytečně neztrácelo čas, ale není dětský věk věkem neskutečného příležitosti osahávání si a zakoušení podstaty věcí, z níž my dospělí unikáme – a to kvůli pragmatickému řízení svých životů? P.S.: Žijeme ve zvláštní době, a proto se možná do myslí dětí zapíší slova: rouška, karanténa, důkladná hygiena, ale skrytě i nuda, zavření, oddělení – a to kvůli zdravým praktikám.

Dialog byl nahrán v během zimy roku 2019 v Poděbradech v Remedy International Church.

Dar slova – slova jimiž mluví děti   

Jakými slovy se máme dotýkat mladé duše plné skrytých potenciálu?

V dialogu o daru slova s Tomasem Mojzisem pokračujeme …