S darem slova souvisí i znalost cizích jazyků. Pastor Tomáš Mojzis žil od čtrnácti let v Americe a opustil svůj rodný jazyk, aby našel angličtinu, v níž začal myslet a později, aby opět nalezl češtinu. Je milé, že český jazyk nezavrhl, ovšem vytvořil si k němu odlišný vztah – a to kvůli abstraktnímu myšlení. Čeština byla jeho rodným jazykem, ale ne jazykem myšlení. Je škoda, že jeho český jazyk je zanesen anglicismy, které se dají vyjádřit bohatostí českého jazyka. Možná čas vše spraví.

Dialog byl nahrán v době koronavirové koncem června roku 2020.

Co znamená umět anglicky?  

S otázkami daru se s wesleyánským pastorem budeme vracet. Je vhodné se zastavit například u tématu práce – a to srovnat český a americký přístup.