Roman Joch hovoří o dni státního svátku 28. října 2016

Uvedení dne státního svátku 28. října v kontextu roku 2016 Státní svátek 28. října jako řádový den či tradice Den státního svátku 28. října 2016 a Jiří Brady Kdo jsou vlastně aktéři událostí dne státního svátku 28. října 2016 Události dne státního svátku 28. října 2016 – Muselo to takto dopadnout? Smutný či veselý den … Pokračování textu Roman Joch hovoří o dni státního svátku 28. října 2016

Třetí rozprava o Evropě s Martinem Potůčkem

Teze: Evropská unie nezanikne, zapustila kořeny v institucích i ve vědomí lidí. Jeden problém je, a to cítíme i na národní úrovni, že politické rozhodování je limitováno čtyřletými cykly, ovšem není to jediný problém. Další problém je institucionální deficit, poněvadž aby se mohlo strategické vládnutí plně rozvinout, je třeba jej oddělit od operativního. Dialog byl nahrán … Pokračování textu Třetí rozprava o Evropě s Martinem Potůčkem

Roman Joch k televizním debatám v USA v roce 2016

Teze: Pokud to bylo věcně o tématech, Trump si nevedl až tak špatně. Dokonce podle názoru některých byl na tom lépe. Pokud to přišlo na osobní otázky, Trump prohrává. Dialog bych natáčen ve středu 6. října 2016 odpoledne v prostorách Akademického klubu VŠE Praha, Náměstí W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov. MS: Pane doktore, dotkněme … Pokračování textu Roman Joch k televizním debatám v USA v roce 2016

Evropa viděná v ekonomických kontextech Michalem Mejstříkem

Teze: Evropa má dva základní rozměry. První souvisí s tím, že se jedná o Evropu bez válek. Druhý aspekt je spojen s ekonomickou svobodou. Pokud je Evropa bez válek, pak je spjata s volným pohybem osob. Schengenský prostor je naprosto elementární součástí toho, co si lidé přáli. Evropská civilizace má svou výhodu v kulturní pestrosti a rozmanitosti. Vedle sebe … Pokračování textu Evropa viděná v ekonomických kontextech Michalem Mejstříkem

Dialog o Evropě v kontextech s Helenou Langšádlovou

Teze: Určení hranic je zásadní pro uchopení evropského Východu a můžeme mít partnerství se zeměmi Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, země Kavkazu, to znamená Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, avšak již nebudou součástí integrované Evropy. K odkazu: Evropa se též hlásí ke křesťanským kořenům, které je nutné připomínat, je nutné jej žít. K otázce vnějšího světa: Část těch, kteří … Pokračování textu Dialog o Evropě v kontextech s Helenou Langšádlovou

Krajské a senátní volby očima Romana Jocha

Teze: … nejsou to volby, které rozhodují ideály typu: chceme více rovnosti, více svobody, více tradic, ale jsou praktické: více peněz dáme na opravu silnic, nebo naopak více peněz dáme do školství. Po roce 1989 byla naše politika formována směrem shora dolů. Dialog bych natáčen ve středu 6. října 2016 odpoledne v prostorách Akademického klubu VŠE … Pokračování textu Krajské a senátní volby očima Romana Jocha

Dialog o Evropě a její integraci s Petrem Havlíkem

Anotace: Důležitá na Evropě je její komplikovanost – historie, v níž vznikaly spory poté řešené válkou. Dnešní stav je z historického kontextu anomálií. Nesmíme zapomínat na význam Čechů: hledáním české identity je i společná interpretace evropských dějin. Pro poznání správné etiky není třeba velké znalosti Bible, ba ani Desatera. Dále: autor připomíná, že bychom měli při koncipování … Pokračování textu Dialog o Evropě a její integraci s Petrem Havlíkem