Nezáleží, kdo je Řek, kdo je Žid, ale kdo náleží ke Kristu!

Postupně jsme s Tomášem Cvrčkem dospěli ke konci rozsáhlejšího dialogu o Evropě. V první části se dotýkáme významu kritiky projektu. Měli bychom se tázat, proč zásadní tlaky na integrační proces vznikají v nově přijatých zemí jako Polsku, Maďarsku? Možnou odpovědí je nedostatečné osvojení demokratických principů ze strany těch, kterým byla svěřena moc – a ti pak vytváří opozici … Pokračování textu Nezáleží, kdo je Řek, kdo je Žid, ale kdo náleží ke Kristu!

Slib jako dar, či prokletí?

České přísloví hovoří jasně: sliby – chyby. Spojení vychází ze zkušenosti tohoto světa, v němž málo toho, k čemu se přihlásíme, dojde k naplnění ve své dokonalosti. Duchovní Mons. Vladimír Hronek prošel tímto světem, dotkl se mnohých skvostů – ducha, umění, kde právě slib a oddání se Vyššímu vytvářelo nezměrné hodnoty, které lidé právem obdivují, ovšem ti si … Pokračování textu Slib jako dar, či prokletí?

Jak si Kolínští váží vody

Dnes vás zvu s vodními sondami do středočeského polabského města Kolín. František Kmoch napsal známou píseň pro dechový orchestr: Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině, ovšem téma vody opomněl, možná, jej skryl do vznešenějšího nápoje – a to vína, něž je odkaz: šenkuje tam má milá, šenkuje tam ve víně. Vím, pošetilý a nespokojený člověk nad … Pokračování textu Jak si Kolínští váží vody

Pozdravy ze Slovenska

Položme si otázku: Známe my Češi Slovensko? Dříve bylo součástí našeho zorného úhlu pohledu, ale možná se nám pozvolna vzdálilo, avšak to neplatí o Slovácích. Jen si položme otázku, kolikrát slyšíme měkkou slovenštinu, jakého známe tamního literáta? Uznávám, že o tuto problematiku se zajímají určití lidé. Jsou ti, kteří si se Slovenskem spojí Tatry a … Pokračování textu Pozdravy ze Slovenska

Dar financí a neziskový sektor

Po delší době nabízíme pohled Jany Sieberové, která vede Hospic Duha v Podkrkonoší. Vysvětluje základní přístup jak z malých prostředků vytvořila fungující společnost, která žije z darů jednotlivců a firem a je schopna rozvoje a udržení kvality nabízených služeb. Poukazuje, že ani po více jak deseti letech tato malá společnost s bohulibými aktivitami nemá smluvní vztah s pojišťovnami … Pokračování textu Dar financí a neziskový sektor

Když psycholog myslí na Evropu – I. část

V uvolněné době koronavirové je možné cestovat a proč se nevypravit po Evropě? Malou cestu, byť imaginární nabízí psycholog Ivan Douda z pražského Drop In, jenž snaží pomáhat i identitě těm, kteří ji ztratili kvůli svému rozmaru a nepevnému řádu. Jak pestrá je Evropa dle psychologa, jak nutné je nechat prostor svobodě, k níž se tento kontinent hlásí, … Pokračování textu Když psycholog myslí na Evropu – I. část

Duchovní svět duchovního

Vojtěchu Novotnému, jenž spravuje římské Nepomucenum, jsem položil otázky vztahující se ke kněžství. Asi fyzicky kněz nemá společného s Janem Husem, který měl tonzuru – rituální ustřižení vlasů, ale mohl by mít jeho náboj, zapálení, myšlenkovou invenci. Právě ten promlouval ke stovkám i dnešní kněz tak může činit, ovšem je otázka, dopadu jeho sil. V minulosti … Pokračování textu Duchovní svět duchovního

Metody a místa poznání

V době pravidelného letního odpočinku zařazujeme téma vzdělání a školství s Miloslavem Bednářem jako cesty k poznání a kultivace jedince, společenství, v němž se nachází. Důvodů je několik: oblast je často ve společnosti zastoupená: každý politik hovoří o důležitosti vzdělání a nutnosti podpory vzdělávací soustavy, abychom byli konkurenceschopní a díky němu si možná zajistili růst Růstu, pedagogové mají prestiž … Pokračování textu Metody a místa poznání