Dialog o transformaci s Romanem Jochem

Dialog bych natáčen ve středu 29. září 2010 dopoledne v dominikánském klášteře Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2. MS: Otázku transformace bych s vámi začal ohlédnutím na subjektivní stránku tohoto fenoménu. Jak jste vnímal onen přerod, jehož jste se účastnil jako student, a to nejprve na Slovensku, a poté jako adept lékařských studií? RJ: Jedna moje známá novinářka … Pokračování textu Dialog o transformaci s Romanem Jochem

Dialog o transformaci s Ladislavem Langrem

Dialog byl natočen v pondělí 27. září 2010 ve večerních hodinách a v pátek 8. října 2010 ve večerních hodinách, dialog byl natočen v rámci informačního večera Volba pro Poděbrady, volební stan byl na Riegrově náměstí v hotelu Hubert. MS: V období, které je hlavním předmětem zájmu jste dovršil Kristova léta. Dovršil jste krátce před r. 1989 třicet … Pokračování textu Dialog o transformaci s Ladislavem Langrem

Dialog o transformaci s Tomášem Sedláčkem

Dialog byl veden v prostorách ateliéru pana Tomáše Sedláčka v pátek 24. září 2010 v odpoledních hodinách na Malé Straně v Mostecké ulici. MS: Jelikož vaším profesním údělem jsou teorie, jste označován za filozofujícího ekonoma. TS: To se tak vžilo. MS: Jste rozhodně člověk, jenž se snaží dívat na hospodářské procesy ne pouze očima ekonomických teorií a z nich vyplývajících … Pokračování textu Dialog o transformaci s Tomášem Sedláčkem

Dialog o transformaci s Jiřím Dolejšem

Dialog byl nahrán v pátek 24. září 2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Malá Strana Praha 1, v domě Smiřických na Malostranském náměstí. MS: Jak byste vy jako člověk tíhnoucí k levici pojmenoval diagnózu společnosti, která byla vystavena ideovému bankrotu tehdejších vládních struktur? JD: Pokud bych měl hovořit o diagnóze společnosti roku 1989, mohl bych říci, že … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jiřím Dolejšem

Dialog o transformaci s Fedorem Gálem

Dialog byl nahrán v pondělí 20. září 2010 po poledni v Praze v kavárně Uměleckoprůmyslového muzea 17. listopadu 2, Praha 1 a korespondenčně aktualizován v dubnu 2013. MS: Než budeme hovořit o roce 1989, o obecných tématech přechodu, začal bych osobním dotazem. … Možnosti definice v kontextu systému … MS: Jak se se sám definujete? Jste Slovák žijící v Praze, bývalý … Pokračování textu Dialog o transformaci s Fedorem Gálem

Dialog o transformaci s Jiřím Svobodou

Dialog byl nahrán v pátek 17. září 2010 odpoledne v prostorách knihovny Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré město, dialog doplněn na podzim roku 2013. MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Jak změnil váš život? Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se naděje naplnily? JS: Listopad 1989 byl logickým vyústěním ztráty … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jiřím Svobodou

Dialog o transformaci s Petrem Zvolským

Dialog byl veden ve středu 15. září 2010 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické klinice Ke Karlovu 11, Praha 2. MS: Po delší době se setkáváme avšak ne nad otázkami vašeho oboru, ale nad otázkou transformace, která začala v roce 1991, nicméně přípravné práce, byly vytvářeny v období 1989 – 1990. Spouštěcím bodem byla sametová revoluce, … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Zvolským