Středočeské vodní zastavení – Lysá nad Labem

22. března si připomínáme den vody vyhlášený Spojenými národy. Symbolicky si ho „oslavme“ návštěvou středočeského městečka Lysé nad Labem. Toto město se vyznačovalo odlivem i přílivem obyvatel – a to i kvůli hlavnímu městu Praze, jasně poukazuje na pevné vymezení sídla: „Jsem zastáncem, abychom zahustili výstavbu v území, které je již schváleno, abychom se nemuseli rozrůstat … Pokračování textu Středočeské vodní zastavení – Lysá nad Labem

Kanadské pohledy na vodu

Don Sparling – Kanaďan dlouhodobě žijící v Čechách popisuje význam vody pro tu severnější část Severní Ameriky a srovnává ji s českou realitou. Člověk si přeje, aby v krizi koronavirové nepřišla větší krize vodní. Ptám se, co sám jako člověk pro zlepšení situace mohu udělat. Snad konat tak, aby nebylo zatíženo mé svědomí. Odpovědnost za činy není však … Pokračování textu Kanadské pohledy na vodu

Celek a voda – II. část

Třebaže se nacházíme ve svízelné pandemické situaci, věnujme naši pozornost vodě – a to s Josefem Fantou, krajinným ekologem. Svět je sužován suchem, klimatickou změnou, třebaže tyto fenomény ustoupily do pozadí kvůli celosvětové pandemii. Proč se zabývat vodou a proč aktivně v ní pracovat? Problémy jak s vodou, tak i s nešťastným koronavirem se dají modelovat, a pokud budeme … Pokračování textu Celek a voda – II. část

Otázky vody a proměny krajiny

Česká krajina je sužována suchem, třebaže rok 2020 byl pro nás milosrdný. Nikdo nechce zažít léta jako 2018 a nepříznivému trendu můžeme čelit důmyslnou aktivitou jedinců obhospodařující malé farmy, zemědělců ochotných pracovat na půdě v dlouhodobém horizontu, díky čemuž vznikne autentický vztah s konkrétním místem. Člověk zjišťuje, že půda není pouhým ledajakým kapitálem, ale jde o živou … Pokračování textu Otázky vody a proměny krajiny

Celek a voda – I. první

Jsem přesvědčen, že po zvládnutí koronavirové pandemie se opět objeví téma zásadní – a to otázka ekologie a s ní i téma vody ve všech jejich podobách. V době před vypuknutím pandemie jsem oslovil Josefa Fantu, emeritního profesora v holandském Wageningen, krajinného ekologa. Budu osobní – a snad se to může. Dialog byl podnícen jeho vzpomínáním v Českém rozhlase, … Pokračování textu Celek a voda – I. první

Poděbradská voda – podruhé

Druhá část vodního zastavení v Polabí je věnována otázce ne tak poetické jako voda sama – a to institucionálnímu zakotvení. Pan Ladislav Nermuť nejen zná procesy úpravy vody, ale i fungování společnosti, bez níž by města okresu Nymburk nemohla odebírat kvalitní vodu, kterou nám příroda, chcete-li – Pánbůh – nabízí. Zde se jasně ukazuje, že bez … Pokračování textu Poděbradská voda – podruhé

Poděbradská voda – poprvé

Naše listopadové vodní zastavení bych věnoval vodě v Polabí, jelikož v lázeňském městě Poděbrady se nachází úpravna vod, která je strategická pro nymburský okres a kvalita zdejší vody dosahuje – dle našeho průvodce – pana Ladislava Nermutě těch nejvyšších kvalit. Poděbrady se mohou chlubit nejen pramenitou Poděbradkou, ale i tou kvalitní stolní vodou, jíž v minulosti bylo nedostatek, … Pokračování textu Poděbradská voda – poprvé

Voda – ta, která snad čistí i naši mysl

První setkání s hydrobiologem Jindřichem Durasem končilo smutným konstatováním: o možném konfliktu mezi Súdánem a Egyptem, pokud Súdán začne budovat přehradu, která by snížila průtok úrodného Nilu – a to je jedno „malé“ ohnisko možných tenzí. Druhá část našeho setkání by se měla týkat možností proaktivních lidí. Přiznává, že rozumí části mladé generaci, která iniciovala Fridays … Pokračování textu Voda – ta, která snad čistí i naši mysl

Voda – ta, co vše propojuje – i to historické

Koronavirus na čas zastínil a asi ještě zastíní téma vody, ovšem stále platí zásadní teorém – nebude-li voda, nebude život, nebude život člověka i ostatních živočichů. Naštěstí v naší vlasti jsou povolaní, kteří se tématu dlouhou věnují. K jedním z nich náleží i doktor Jindřich Duras. Ten si v první části setkání všímá významu propojování a cirkulaci … Pokračování textu Voda – ta, co vše propojuje – i to historické

Nejen o „skryté“ rybníkářské soustavě na Městecku

Za vodou jsme se nyní vypravili k hranici nymburského okresu – Městci Králové, místu, které má dlouhou tradici, neboť je spojeno s Přemyslem Otakarem II., ovšem malá soustava rybníků, náleží do doby mnohem mladší. Starosta Milan Pavlík patří mezi ty, kteří o ně pečují a přináší městu užitek, ale mají dopad na zadržení vody, třebaže není takový … Pokračování textu Nejen o „skryté“ rybníkářské soustavě na Městecku