Karel Schwarzenberg selsky uvažující

Roman Joch knížete Karla vnímá jako toho, kdo se v zahraniční zajímal o českou otázku, kdo propojoval, šlechtice, státníky i disent v zahraničí. Po roce 1989 uváděl české politiky do světa a byl v ostatním světě přijímán. Také kdo měl humor a veřejný prostor odovídajícím způsobem „vlhčil“. 10. 12. 2023 byl pochován na Orlíku. Kéž mu země lehká … Pokračování textu Karel Schwarzenberg selsky uvažující

Poděbradské ohlédnutí za Karlem Schwarzenbergem

Další osobností vzpomínající na Karla Schwarzenberga byl publicista a politik dr. Ladislav Langr. Je snadné ho vidět, je snadné pociťovat zármutek, pokud naše politická scéna cítí absenci nápadů, schopnosti mluvit zajímavě a pojmenovávat problémy doby. Zesnulý kníže Karel toto uměl. MS: Čím vás i nás obohatil Karel Schwarzenberg? LL: Naše politická scéna je chudá na … Pokračování textu Poděbradské ohlédnutí za Karlem Schwarzenbergem

Obyčejný i vznešený

Je měsíc po skonu milého a váženého knížete Karla Schwarzenberga, dnes 10. 12. by oslavil 86. Krátce po oznámení jeho odchodu jsem oslovil protestantského duchovního Romana Hampachera, který si na něm cenní obyčejnost a vznešenost. V době teplého podzimu 2023. … Roman Hampacher o Karlu Schwarzenbergovi … MS: Jak budeš vzpomínat na Karla Schwarzenberga? RH: Schwarzenberg … Pokračování textu Obyčejný i vznešený

Za Henry Kissingerem

Zemřel doyen realismu v oblasti mezinárodních vztahů a s Romanem Jochem analyzujeme jeho přínos. Ačkoliv nemusíme souhlasit s jeho přístupem, co je cenné byla vitalita a ochota zajímat se o svět, díky níž ho pomáhal přetvářet. Někteří by řekli i deformovat, protože ve svém vidění mezinárodního uspořádání světa abstrahoval od etického rozměru. Vnímavý člověk by řekl: naslouchejte mu, … Pokračování textu Za Henry Kissingerem

Nad Tatrou se blýská …

V jaké se nachází Slovensko situaci a co pro ni znamenají současné volby, rozebíráme s Čechoslovákem Romanem Jochem. Doufejme, že se Slovensko nevydá do období před rokem 1998, kdy slovenskou politiku svými praktikami ovládal Vladimír Mečiar. Můžeme k tomu pomoci my – jejich „bratři“? Dialog byl veden v době předvolební, v době inflační.   MS: Slovensko čekají parlamentní volby. … Pokračování textu Nad Tatrou se blýská …

Tady voda, Zdoňov

Z důvěryhodných zdrojů člověk zjišťuje, že jsme prožili měsíc „globálního varu“, kdy jsme byli svědky extrémních teplot nejen ve středozemní, byť Skotové mohou – z teplotního hlediska – mluvit přicházejícím podzimu. Zároveň svědky poznání, že místa, která jsou běžně zledovatělá, tají. Kdo je viníkem této situace člověk? Příroda? Bůh?  V době covidu jsem rozmlouval o problematice vody, tedy … Pokračování textu Tady voda, Zdoňov

Vody jižní Moravy

Do Moravského Toskánska – míst poblíž Kyjova jsme se za vodou vypravili za Horákovými s profesorem Luborem Lacinou z Mendelovy univerzity, abychom navštívili kraj, o nějž též běží. V prvním příspěvku půjde o zušlechtěný nápoj, jenž je výsledkem zkušeností majitele, ale i požehnáním Nejvyššího. Situace s vodou v naší vlasti není optimistická, přesto se objevují názory, že klimatická změna … Pokračování textu Vody jižní Moravy

Dialog v našich životech

Co je to dialog? Jak se rodí? Jak se objevuje v našem životě? Jsme ho ochotni vést? Takové otázky jsme si kladli s Michaelem Hauserem v počátku roku 2023. Doufám, že navážeme, protože člověk je utvářen, přetvářen dialogem. Není-li v jeho životě přítomen dialog, upadá, chátrá, zaniká … Je krásné, že právě díky dialogu odhaluje sám sebe a … Pokračování textu Dialog v našich životech

Hola, hola, voda volá

Český rejdař Jan Vinkler odvážně analyzuje problematiku vody. Ta se v jeho očích nestala celospolečenským zájmem. Jako příklad uvádí Holandsko, i když jde o stát, který díky své poloze mohl ovládnout světový obchod. Možná, budeme-li vnímat význam vody, podpoříme nejen zdejší život, ale i rozkvět obchodu. V minulosti naše vlast hrála – a to díky vodě – … Pokračování textu Hola, hola, voda volá

Ukrajinský konflikt pokračuje

Více jak rok sledujeme válku, která se stala střetem Západu a Ruska. Roman Joch analyzuje možnosti Ukrajinců i Západu dosáhnout míru. Stranou nezůstává problematika manipulace a ochota části české občanské společnosti iniciovat mírové snahy. Ptejme se, za jakých podmínek? Opravdu mír stojí na představě jednoho kremelského pána, který uvažuje o ukrajinském národu jako „podnárodu“ náležející … Pokračování textu Ukrajinský konflikt pokračuje