Vzácné a o to obohacující

Tomas Mojzis, prošel konverzí v Americe a své zkušenosti zvěstování si přivezl do své staronové vlasti. Debatujeme dar času a zaměřili jsme se na prožívání času s přáteli a s Pánem, jenž nám mnohé dal a jemuž jsme vázáni. Dialog byl nahrán v během jara roku 2019 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy … Pokračování textu Vzácné a o to obohacující

Péči je nutné nabídnout blízkost

V třetím zastavení u otázky daru se Jana Sieberová, propagátorka hospicového hnutí, zaměřila na dar péče, který ji naplňoval a naplňuje život. Co je to pečovat? Jaká má být péče, aby byla péčí – a ne škodlivými akty, které zhoršují stav nemocného? Neměli bychom se tázat, čím obohatíme nemocného a čím nemocný obohatí nás? S paní Janou … Pokračování textu Péči je nutné nabídnout blízkost

Evropské reflexe z Olomouce – II. část

Optický fyzik a laureát ceny Neuron, Jan Peřina se odhodlal v druhém zastavení analyzovat to, co s velkou brilancí a pokorou používá – lidský rozum, vyjadřuje se k tvorbě hypotéz, jeho omezením, ale schopnostem, které posunují lidstvo jako celek kupředu, ale ví o limitech. Nedílnou součástí rozumu je pojmové uchopení světa, které mnozí vnímáme mimoděk. Čím bychom byli … Pokračování textu Evropské reflexe z Olomouce – II. část

Dar slova z lázeňského Podkrkonoší

Doktorka Jitka Ferbrová z Lázní Bělohradu je velmi vnímavá žena, která pro uskutečnění svých záměrů užívá citlivá slova. Ano, zdánlivě banální teze, avšak zásadní pro pochopení faktu, že již slovo znamená čin. Jako lékařka dotýká se otázky milosrdné lži, jež přijímá. Uvádí, že přibližně polovina lékařských výkonů je léčba slovem. Lékař má naslouchat, analyzovat a navést … Pokračování textu Dar slova z lázeňského Podkrkonoší

Evropské doteky Josefa Kouteckého

Profesor Josef Koutecký – zakladatel dětské onkologie – vytváří barvitý obraz kontinentu, který se mu stal domovem, v němž tento celoživotní optimista tvořil, miloval, upřímně prožíval víru, pomáhal druhým, radoval se z života druhých, nejen pro něž založil obor, kliniku, třebaže jejich život byl životem ve zdánlivé beznaději, avšak svými aktivitami onu beznaděj překračoval. Nyní v jeho činnosti pokračují … Pokračování textu Evropské doteky Josefa Kouteckého

K logice daru

Rozvoj lidství je podmíněn darováním, tvrdí Tomáš Petráček, historik a kněz působí v nejen na Univerzitě Hradci Králové. Jak tomu rozumět? Nebudeme-li vycházet ze sebe, naše mohutnosti, které máme, které získáme, budou ochabovat, čímž budeme ztrácet nejen mi jako jednotlivci, ale i společnost. Úvahy o daru jsou součástí velkého projektu křesťanství, který trvá více jak 2 … Pokračování textu K logice daru

Dar slova očima publicisty

„Snaží-li se člověk pojmenovávat skutečnost, ale obsah slov nemá plně definován, má jej pokřivený, lidé mu nebudou věřit a jedinec bude třeba i zesměšňován,“ tvrdí Antonín Randa, publicista a realizátor projektu Cesta 121. Právě s ním se zastavujeme u tématu daru slova – proč je pro nás darem? Jak se tento dar projevuje v jeho životní cestě? … Pokračování textu Dar slova očima publicisty

Evropa viděná z Olomouce – I. část

Jan Peřina, optický fyzik a laureát ceny Neuron, se svými letitými zkušenostmi se zastavuje u konstitutivních otázek Evropy. Vymezuje prostor Evropy a dochází k názoru, že Rusko náleží do oblasti Evropy, byť v mnohém je zaostalé. Poukazuje na složitost uspořádání, která vychází z plurality národů v evropském prostoru. Táže se po řádu, jež může vycházet z lidského jednání … Pokračování textu Evropa viděná z Olomouce – I. část

Dar odchodu viděný z Hořicka

V prvním zastavení u tématu daru se Jana Sieberová, propagátorka hospicového hnutí se zabírala darem života. Nyní se dotýká daru odchodu. Vychází z logiky – že na světě je počátek a také konec. Když se blížíme ke konci, máme zájem paradoxně žít a toužíme po věčnosti – jak je utvořena naše duše. Jana Sieberová se táže: proč … Pokračování textu Dar odchodu viděný z Hořicka

Dar poznání a otázky o významu utrpení

Kněz na odpočinku – Mons. Vladimír Hronek rozkrývá otázky, které vystihují část našeho lidského údělu. Toto zastavení se týká otázky utrpení, jeho poznání, možná „daru utrpení“. Lidská mysl je nenechavá, poznává svět a neustále si vytváří „lepší“ obrazy, jež někdy nekorespondují se skutečností, z níž pramení i utrpení. Když zažíváme nepříznivý vývoj, tážeme proč? Proč zrovna … Pokračování textu Dar poznání a otázky o významu utrpení