Celek a voda – I. první

Jsem přesvědčen, že po zvládnutí koronavirové pandemie se opět objeví téma zásadní – a to otázka ekologie a s ní i téma vody ve všech jejich podobách. V době před vypuknutím pandemie jsem oslovil Josefa Fantu, emeritního profesora v holandském Wageningen, krajinného ekologa. Budu osobní – a snad se to může. Dialog byl podnícen jeho vzpomínáním v Českém rozhlase, … Pokračování textu Celek a voda – I. první

PF 2021

Vážení čtenáři a podporovatelé, děkujeme vám za přízeň v nelehké době. Ať poselství svátků, které slavíme, promění naše všednodenní naladění a rozhodování. Jedině tak projdeme zkouškami zdánlivé všednodennosti posíleni – a ne oslabeni.  Hodně zdraví, štěstí i součinnosti v roce přicházejícím.  

Když psycholog myslí na Evropu – II. část

Vydáváme se na druhé putování Evropou s psychologem Ivanem Doudou. V prvním setkání jsme vymezili přibližné hranice, kde je západ a východ té „unesené“ Evropy, nyní bychom debatovali momenty, které tvoří, přetváří i narušují to, co bylo našimi předky postaveno. Mladí lidé se staví, možná stavěli, proti minulým generacím a mají touhu konfrontovat své vidění světa s kánonem, … Pokračování textu Když psycholog myslí na Evropu – II. část

K výročí jednoho Evropana

Jan Ámos Komenský – Co nám říká? Ekonomovi? Asi si jej spojí s bankovkami, které časem zaniknou. Studentovi? Možná s osobností, kterou má jako povinnou v dějepisu, jež potřebuje znát pro zkoušky.  Pedagogovi? Asi v něm bude vidět inspiraci, když se učil o didaktice a nové nauce jazyků. Teologovi? Třeba v něm spatří posledního biskupa Jednoty bratrské? Politickému filozofovi? … Pokračování textu K výročí jednoho Evropana

Poděbradská voda – podruhé

Druhá část vodního zastavení v Polabí je věnována otázce ne tak poetické jako voda sama – a to institucionálnímu zakotvení. Pan Ladislav Nermuť nejen zná procesy úpravy vody, ale i fungování společnosti, bez níž by města okresu Nymburk nemohla odebírat kvalitní vodu, kterou nám příroda, chcete-li – Pánbůh – nabízí. Zde se jasně ukazuje, že bez … Pokračování textu Poděbradská voda – podruhé

O službě z Říma

Jak snadno uchopit téma služby? Napadají mne tato slova: aktivity, které prosazují ve společnosti dobro. Začíná to v rodině, pokračuje ve zdravotnictví – a to zvláště v době koronavirové, sociálních službách atd. Nezapomínejme, jsme společností služeb. Opakem všeho je medvědí služba. Kdo je vnímavý, může si doplnit dle svých zkušeností a vždy to ponese bolestivý trn nepochopení. … Pokračování textu O službě z Říma