Dar zdraví pohledem z Hořic v Podkrkonoší

V čtvrtém zastavení jsme se Janou Sieberová, propagátorkou hospicového hnutí zaměřili na téma daru zdraví, který podmiňuje náš život v jeho plnosti. Přiznejme si: naše zdraví není samo sebou. Jsme si vědomi, jak je cenné? Zakoušíme jeho velikost v běžném, všednodenním životě? Jaké jsou projevy zdraví? Jak na nás zdraví promlouvá? Kde všude můžeme získávat zdraví? V přírodě? … Pokračování textu Dar zdraví pohledem z Hořic v Podkrkonoší

Za životem a dílem jedno Brita

V lednu 2020 zesnul ve svých 75 letech přítel českého národa sir Roger Scruton. Roman Joch se ohlíží za jeho životem a dílem. Je málo těch, kteří byli nám Čechům tak nakloněni jako on. Možná kvůli svému disidentství ve své vlasti podporoval i disidenty během husákovské normalizace. Jeho díla byla překládána do českého jazyka, byť šlo … Pokračování textu Za životem a dílem jedno Brita

Naše lidské hledání vody

Je zřejmé, že svět je v pohybu, proměňuje se a citelně k oné proměně přispívá i pozvolna mizící voda, či lépe řečeno její bilance na konkrétních místech, protože objem vody na naší planetě je – dle vědeckých zjištění – konstantní. Možná tento problém pociťujeme z vlastní životní praxe, ale i kvůli médiím. O otázkách, které souvisejí s těmito … Pokračování textu Naše lidské hledání vody

Dar přirozenosti?

Jak nahlížet na lidskou přirozenost a přirozenost vůbec? Je žádaná? Jak ji můžeme zakoušet? Je-li život žádaný, poté i přirozenost, není-li život žádaný, pak ani přirozenost. Dle Tomáše Petráčka, kněze a historika, máme v dnešní moderní době větší příležitost projevit se, vyjádřit sebe sama. Nejsou zde limity, které by nás a priori omezovaly. Možná stud, který … Pokračování textu Dar přirozenosti?

Naše paní Božena Němcová

Český národ si připomíná 200 let od úmrtí české spisovatelky Boženy Němcové, která pro nás byla obohacením, ba darem. Jak její slova promlouvají k srdci i rozumu analytikovi politických ideologií? Svou prací šla k člověku, naslouchala a v dobách nejtěžších se snažila uchýlit do vzpomínek, aby ona realita, kterou zakoušela, nebyla tak krutá. Člověk se musí tázat, proč … Pokračování textu Naše paní Božena Němcová

Doteky vody – II. část

V druhém setkání u tématu vody a úcty k ní se Martin Bojar, neurolog a bývalý politik, zaměřuje na tato témata: Voda a lidský organismus. Vysvětluje, proč staří lidé málo pijí, jaké onen chudý pitný režim má důsledky. Také upozorňuje na dary, které mají některé evropské státy, kam náležíme: „Nezapomínejme – Čechy, Slovensko, podobně jako některé části … Pokračování textu Doteky vody – II. část

Řeč a naše duše

V druhém setkání přibližuje profesorka Anna Hogenová  dar řeči a jazyka. Řeč člověka je – dle ní – řekou, z níž jedinec žije, prostřednictvím ní protékají všechny intence k horizontu. Zásadní konstatování, jež odráží moudrost: jaká je řeč, takový je duch člověka. I němý člověk má svou řeč, jíž se vztahuje ke světu, byť mu my zdraví … Pokračování textu Řeč a naše duše

Kdo na koho čeká?

Kdo by si představil s čekáním dar času – a to zvláště pokud jde o odpovědi, které člověka trápí? Žijeme ve společnosti, kdy tady a teď je standardem a bez rychlé odpovědi se nám ztrácí horizont  a naše „já“ pociťují nejistotu, ba „tíseň“, „úzkost“, přičemž právě to zásadní se ukazuje, jestliže čekáme. Tomáš Mojzis, protestantský pastor, … Pokračování textu Kdo na koho čeká?

Doteky vody

Co znamená pro Martina Bojara, neurologa a bývalého politika voda? Přiznává, že voda prochází jeho životem. V první části jeho vyprávění odkazuje na své mládí, kdy pobýval na pomezí v jižních Čech a Moravy, připomíná, že naši předkové vyjadřovali svůj vztah citlivými zásahy do krajiny, ale i něžnými názvy konkrétních míst i vodních toků.  Je však otázka, … Pokračování textu Doteky vody