Evropa a Visegrád

ASPEN a jednoroční konference zemí Visegrádu Dialog byl nahrán v pondělí 6. prosince 2017 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Poselství konference Již se nemáme tázat: kam kráčíš Česko, ale kam kráčí střední Evropa! Uvažujme o regionu jako celku, protože se zeměmi máme historickou zkušenost. Rok 2017 byl rokem hojnosti, prosperity. Jak … Pokračování textu Evropa a Visegrád

Kéž se český prezident řídí pravdou

Volí se prezident, který může ovlivnit směrování země na dalších pět let. Dialog byl nahrán v pátek 26. ledna 2018 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Prezidentská volba 2018 Jaké jsou perspektivy volby prezidenta z místa narození sv. Vojtěcha? Co nám říká moudrá teologie a životní praxe?

Mnohost v Evropě viděná z olomoucké univerzity

Jednota v mnohosti a mnohost v jednotě … Natočeno v pondělí 1. června 2017 dopoledne na rektorátu Palackého univerzity, Křížkovského 8, Olomouc. Teze: „Evropská unie má podle mého skromného názoru budoucnost v okamžiku, kdy najde křehkou rovnováhu mezi intuitivním voláním po jednotě a mezi rozmanitostí, která přináší dynamiku a kulturní obohacení.“ – o významu rozmanitosti „ČR v řadě … Pokračování textu Mnohost v Evropě viděná z olomoucké univerzity

Milada

Alternativní pohled na film Milada, jenž podle „kritiků“ zklamal. Snímek mapuje život české političky a ženy 20. století … Dialog byl nahrán v pátek 12. ledna 2018 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Milada – úvod Jméno Milady Horákové není zapomenuté. Jsou po ní pojmenovány veřejná prostranství, ulice. Známe však její skutečný život? Co napovídá … Pokračování textu Milada

První meditace o rozpadu Československa jako evropského národa

Úvahy o události, která se odehrála před 25 lety … Dialog byl nahrán v pondělí 8. ledna 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Co říci na úvod? Jaké jsou zásadní přístupy k rozdělení Československa? Jak můžeme rozdělení zasadit do současnosti i dějin Evropy? Může rozdělení inspirovat? Projekt Československa Jak se o rozdělení … Pokračování textu První meditace o rozpadu Československa jako evropského národa

Čtvrtá rozprava o Evropě – Češi a jejich pozice

Slova, která občas říkáme nevedou ke kýženému auditu postavení naší vlasti … Dialog byl natočen 29. června 2017 v prostorách restaurace Akademický klub, Italská 9, Praha 3, Žižkov. Teze: „Abych se přiznal, nevěřím něčemu, jako je předurčenost národa k tomu, aby někde žil, aby se nějak choval.“ – o předurčenosti národa „Identita může být dobrá pro nás … Pokračování textu Čtvrtá rozprava o Evropě – Češi a jejich pozice

Co přinese rok 2018?

Osmičkový rok je snad rokem vertikály … Dialog byl nahrán v pondělí 8. ledna 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Rok 2018? Je nový čas. Co nás Čechy čeká? Jaká výročí si připomeneme a co si z toho jako národ můžeme vzít? Zamyšlení nad úlohou českého národa v Evropě i ve světě se … Pokračování textu Co přinese rok 2018?

Dar otevírá možnost kráčet po nových cestách

Respekt je jednou z cest pochopení daru … Dialog byl nahrán 5. září 2017 v knihovně Filosofického ústavu Jilská 1, Praha 1, Staré Město. Dar utváření společenství    Marcel Mauss tvrdí, že dar utváří společenství, avšak mezi námi jsou i ti, kteří mají schopnost jej formovat do podoby, kdy je využíván potenciál lidí. Docent Jaroslav Hrabák má … Pokračování textu Dar otevírá možnost kráčet po nových cestách

V tichu dáváme prostor něčemu, co není na první pohled vidět

Tichý a skromný matematik i teolog hovoří o vzácnosti ticha Dialog byl nahrán v pátek 15. prosince 2017 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Uvedení do ticha Jaký stav je stavem ticha? Co vše můžeme říci o tomto stavu? Je příjemný a snadný? Máme o něj usilovat? Jak se můžeme ztišit, abychom obstáli v tomto uspěchaném … Pokračování textu V tichu dáváme prostor něčemu, co není na první pohled vidět

Řádně se rozhlížejme a analyzujme, co o Evropě říkáme

Čím je Evropa v historických kontextech? Dialog byl nahrán ve čtvrtek 28. prosince 2017 v během dopoledne i odpoledne v prostorách libereckého hotelu Clarion Grand Hotel Zlatý lev, Gutenbergova 126 / 3, Liberec. Krátký pohled na Evropu Nemlátíme někdy do Evropy klackem? Proč si lépe neuvědomujeme historické kontexty, které nám pomohou nastínit zdravější pohled na náš kontinent, či lépe euroasijský poloostrov? … Pokračování textu Řádně se rozhlížejme a analyzujme, co o Evropě říkáme