Představení IPPKID

„Podstatou člověka je svoboda
George Wilhelm Friedrich Hegel

„Ztratí-li slova svůj význam, ztratí lidé svou svobodu
Konfucius

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné
liška Malému princi – Antoine de Saint-Exupéry

Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví vznikl z potřeby dlouhodobě a hloubkově mapovat postoje lidí z akademické půdy a nejen jí. Sdružení si klade za cíl přispívat k rozvoji svobodné společnosti založené na odpovědnosti a svobodě jednotlivce a řádném fungování zprostředkujících struktur. Dále chce českou veřejnost seznamovat především s odkazem na kulturní a intelektuální aktivity našich předků i současníků. Týká se to nejen myšlenkových proudů, ale i jejich odkazu.

Cílem institutu je jak podporovat rozvoj myšlení, tak ho ukázat ve své pluralitě, která odráží pestrost přístupu ke společenským, hospodářským, etickým, kulturním otázkám.

Za tímto účelem sdružení:

  • Pořádá přednášky, semináře, konference a organizuje další vzdělávací programy
  • Napomáhá obecné publicitě výše uvedených názorů a idejí formou vlastní i jím zprostředkované publicistické činnosti
  • V rámci své činnosti poskytuje informační a poradenské služby,
  • Spolupracuje v tomto směru s podobně zaměřenými domácími a zahraničními institucemi
  • Uvedené aktivity zajišťuje prostřednictvím vlastních zaměstnanců i externích spolupracovníků

Členové institutu

<< Předchozí
Následující >>

Martin Soldát

studoval společenské vědy, spoluzaložil institut, v institutu působí pro bono.

v letech 1998 – 2004 studoval na VŠE Praha, působil jako úředník ve státních institucích: ČNB – odbor regulace a dohled nad bankami, dále Ministerstvo financí ČR – daňová správa – odbor IT, zpracování dat. Od roku 2004 na volné noze. Zpracoval tato témata: Fenomén korupce (2012), Život a dílo profesora Zvolského (2013), Fenomén transformace, který je realizován od roku 2010 ve spolupráci s Novou Přítomností, revue Prostor, revue Listy, Československým dokumentačním střediskem. Kromě publicistické činnosti též fotografuje.

Listina osobností správní rady spolku
Institut pro péči o kulturní a intelelktuální dědictví z. s.

Podpisy zúčastněných členů z 24. 3. 2017

Čestná prohlášení členů správní rady spolku
Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví z. s.

Hana Kašová

Zápis členské schůze IPPKID 24. 3. 2017

PDF – Zápis členské schůze IPPKID 24. 3. 2017

Propagační materiál IPPKID

IPPKID – Leták

Institut vznikl registrací 31. 5. 2011.

Stanovy IPPKID