Kéž hodnoty nejsou pouze reklamními slogany

Třetí evropské zastavení Tomáše Cvrčka se promýšlí otázku hodnot. V nich zdůrazňuje, že mnohdy jsme vedení reklamním sloganem, aby teze byly pro masu srozumitelné. Co si vybavíte, když poprvé slyšíte slovo svoboda? Jinak jej budete prožívat jako ten, kdo dlouhou dobu žil v totalitním režimu, jinak jako mladý, perspektivní jedinec, pro něž je mnohé – vzdělání, cestování – … Pokračování textu Kéž hodnoty nejsou pouze reklamními slogany

Co znamená mluvit i myslet anglicky?

S darem slova souvisí i znalost cizích jazyků. Pastor Tomáš Mojzis žil od čtrnácti let v Americe a opustil svůj rodný jazyk, aby našel angličtinu, v níž začal myslet a později, aby opět nalezl češtinu. Je milé, že český jazyk nezavrhl, ovšem vytvořil si k němu odlišný vztah – a to kvůli abstraktnímu myšlení. Čeština … Pokračování textu Co znamená mluvit i myslet anglicky?

Právě malé dary pomáhají měnit život nejchudším

Jak řešit problém velmi chudých? Nad tímto tématem se zamýšlí Kritína Třešková, právnička, nyní koordinátorka projektu Mary´s Meals v České republice? Nepřímo se její slova dotýkají limitů chudoby a bohatství obecně. Záměr začínal prostě – v malé skotské boudě si jeden uvědomělý věřící Skot Magnus Macferlane – Barrow řekl, že pomoc těm nejpotřebnějším nevyžaduje velké instituce, objemné … Pokračování textu Právě malé dary pomáhají měnit život nejchudším

Pokračování vodního sázavského dobrodružství

Druhá část setkání na sázavské farmě u Srbů byla doprovázena vítaným podzimním deštěm stejně jako druhá polovina června, kdy je tento dialog publikován. V některých částech republiky však v tento čas již intenzivní srážky rozvodnily malé říčky – a to na severu Čech na Frýdlantsku, ale i na Pardubicku na řece Chrudimce. Proč toto uvádím? Důvodů je … Pokračování textu Pokračování vodního sázavského dobrodružství

Otázky nejen ekonomické transformace

V dubnu jsme publikovali první část rozsáhlého opusu ekonoma Vladimíra Benáčka, jenž promlouvá nepřímo jak k minulosti, tak i současnosti, době koronavirové. Proč? Odpověď je nasnadě. Právě dnes je nutné si klást některé otázky, jimiž se zabývali i ti, kteří měli zájem přispět k proměně našeho hospodářství. I dnes se tážeme po limitech expanze státu, … Pokračování textu Otázky nejen ekonomické transformace

Ohlasy českého emigranta

V době koronavirové mnoho z nás pocítilo uzavření hranic. V nadsázce řečeno: obětovala se svoboda za zdraví občanů nejen v Evropě, ale prakticky na celém světě. S Václavem Pružinou budeme procházet obdobím uzavřeného světa. V lednu roku 2020 přijel do své vlasti jako emigrant, jenž opustil Československo ve svém dětství – a to v roce 1969 díky prozíravosti rodičů. Pomohl jim … Pokračování textu Ohlasy českého emigranta

Římské zamyšlení nad darem tvořivosti

Katolický kněz působící v Itálii Vojtěch Novotný si nyní všímá daru tvořivosti. Co je „tvořivost“ a jaké má podoby? Jak souvisí s ostatními dary? Není tvorba čímsi zásadním pro člověka, jenž má odpovědně spravovat zem a předávat ji dalším generacím? Právě v době koronavirové krize se člověk musí více tázat: jak se zhostit skutečnosti, aby dokázal padající … Pokračování textu Římské zamyšlení nad darem tvořivosti

Proměny českého sportu

Po čase se českým novinářem Josefem Káninský vracíme k tématu proměn sportu po roce 1989, ovšem neopomněli jsme období totality. Tážeme se po institucích a jejich významu, které pomáhají sportovnímu vyžití. Jedním z nich je bezpochyby Sokol, jenž měl národní význam, který byl komunisty potlačen a přešel pod Svaz tělovýchovy, což byla daň touhy kolektivismu. Dále zde … Pokračování textu Proměny českého sportu

Za vodu, tedy i za mléko

V červnový čas bych si Vás dovolil pozvat na statek rodiny Srbů, který se nachází ve zvlněné krajině českého Posázaví – a to konkrétně v Soběšíně, kam se návštěvníci mohou dostat i železnicí. Téma bylo prosté, závažné – voda. Farma, která se zabývá chovem krav holštýnského skotu na mléko, které se odváží do nedaleké mlékárny Pragolaktos, ale … Pokračování textu Za vodu, tedy i za mléko