Být první, či být druhý?

S Romanem Jochem jsme rozmlouvali o postavení člověka ve světě. Někteří z nás byli či jsou vychováni, aby usilovali o prvenství, místo toho, aby v nich byla rozvíjena touha poznání cesty k sobě samému, a také uvědomění si míst, kde mají být, kde jsou skutečně žádáni. Žijeme v době koronavirové, která asi proměnila náhled na „prvenství“, protože i ti, kteří … Pokračování textu Být první, či být druhý?

Evropa a kritický rozum

V době koronavirové se přirozeně otevírá otázka evropského spojenectví. Ne nadarmo jeden z tvůrců společné Evropy – Jean Monnet říkal, že idea bude ukována během krizí, avšak zeptejme se: kdo si přeje krize? Ekonom Tomáš Cvrček, který vyučuje evropské dějiny v na jedné z londýnských univerzit nabízí polemický pohled na význam rozumu – mohutnosti, která dovoluje člověku „panovat“, ovšem … Pokračování textu Evropa a kritický rozum

Hodnota básně

Jsme ve velikonočním čase a stárnoucí kněz Mons. Vladimír Hronek si všímá daru slova – básně. Jaká má báseň parametry? Jak obohacuje lidský život? Jaké by bylo boží slovo, kdyby v sobě nemělo prvky básně?  Není náhodou poezií samotné Desatero? Jeho odpověď je prostá: poezií je celé dílo Stvoření. Dialog byl natočen v létě roku 2019. V mapování … Pokračování textu Hodnota básně

Když procházíme změnou klimatu

Ačkoliv máme teprve polovinu dubna, venkovní teplota dosahuje květnových hodnot a zem je sužována suchem, které má trvat další týdny, třebaže jsme v tomto měsíci byli zvyklí v naší vlasti i na občasný déšť. Voda se stala výzvou pro vědce, ale i ty, kteří přispívají k formulaci politik konkrétních stran. Jedním z nich je Jiří Jakl ze společenství Zvonečník, … Pokračování textu Když procházíme změnou klimatu

Slovo o Slově

Jsme ve velikonočním čase, čase, kdy Jeho slovo přichází k nám – a to intenzivněji, čase, jenž je velmi specifický – a to kvůli pandemii koronaviru a odlišuje se od běžného prožívání svátků jara i svátků vzkříšení, kdy Ten, skrze kterého máme přislíbenou spásu, Slovem těšil, léčil i zakoušel trýzeň jako člověk. Již v minulosti jsme … Pokračování textu Slovo o Slově

Vodě vstříc

Jsou velikonoční svátky – svátky naděje v mnoha podobách, která se týká nového života, uzdravení, a se životem související i zdravé vodní bilance. První tři zastavení věnoval Zbyněk Hrkal popisu stavu vodní bilance v Čechách i ve světě. Ve čtvrtém se věnuje nápravě, cestám k moderování stavu, s nímž se musíme vypořádat, pokud v české i moravské krajině máme … Pokračování textu Vodě vstříc

Poznání času skrz řád

Jak můžeme přistupovat k problematice času? Asi se liší, pokud žijeme běžných životních podmínkách a době vnitřního / společenského omezení. Jana Sieberová, propagátorkou hospicového, se dotýká otázek času v kontextu její práce – pomoci odcházejícím. Zdůrazňuje přítomnost řádu, jenž nám pomůže čas našeho pobytu rozdělit na práci, odpočinek, přátele a také čas pro sebe sama, a … Pokračování textu Poznání času skrz řád

Touha žít a být svobodný

Pro mladé – dávná historie, pro starší – stálé aktuální témata, která se ovlivňují dnešní politickou, sociální a ekonomickou mapu naší vlasti. Mám na mysli procesy v období před a po roku 1989. Třídílná analýza českého ekonoma Vladimíra Benáčka, jenž prožil část svého profesního života v Ekonomickém ústavu a nyní působí jako pedagog na Ekonomickém institutu … Pokračování textu Touha žít a být svobodný