Čas s chudákem

Tomas Mojzis, zástupce wesleayanské církve, se dotýká situace „být s chudými“, času, který si na ně vyhrazujeme. Kdo je na této zemi chudý a kdo bohatý? Kde jsou měřítka, která nás vedou ke správnému pochopení chudoby? Nejsou někdy ti nejbohatší největšími chudáky? Je cesta do chudoby a bídy dána systémem? Aktivitou, či pasivitou jedince? Jak někdy … Pokračování textu Čas s chudákem

Dar dialogu a utváření společenství

Miloslav Bednář v posledním zastavení u tématu daru se zastavuje u dialogu, jeho významu v našem životě, z čehož vyplývá i schopnost vzniku společenství. V dialogu vidí pedagogický hovor – řeč v systému otázek a odpovědí, jež vede od viditelnosti k neviditelnému světu, kam se snaží naše „Já“ dosáhnout. Dialog je vzácný a aby byl veden odpovídajícím způsobem s druhými, … Pokračování textu Dar dialogu a utváření společenství

Práce a řízení lázeňského společenství

Jitka Ferbrová, lékařka a spolumajitelka resortu Lázní Bělohrad prošla světem a nabízí střízlivý pohled na život, ale nejen ten. Zeptali jsme se jí, jak se zhošťuje koordinace práce, aby lázně dělaly dobré jméno městu – Lázním Bělohrad i regionu? Jaký je přístup vedení, a co vyžadují od svých zaměstnanců? Jaké jsou například sdílené hodnoty? Nejedná … Pokračování textu Práce a řízení lázeňského společenství

Dar je především darem života

Zakladatelka domácího hospice Duha v Hořicích – Jana Sieberová a propagátorka důstojného odcházení spojuje se slovem dar – dar života. Byl nám dán do opatrování, a proto s ním máme patřičně nakládat. Dárce v jejím podání není skrytý, ale je jím Bůh, který má s námi specifický záměr, jež během života odhalujeme. Pro pochopení samotného života je vhodné … Pokračování textu Dar je především darem života

Krize a její součást v životech mnohých

Negativní vidění světa občas má každý z nás – tu více, tu méně, a proto jsme s Romanem Jochem cítili potřebu diskutovat otázku proměn světa, krizí, ba katastrof v kontextu přirozenosti. Jsme přesvědčeni, že člověk by měl nacházet zdravé vidění skutečnosti, žít tady a teď se vztahem k celku, třebaže uznáváme, že člověk sám si do reality … Pokračování textu Krize a její součást v životech mnohých

Darování jako jedna z cest osvobození

Jindřich Kabát – klinický psycholog rozebírá dar i proces darování a upozorňuje, že toto téma v něm vyvolává „mentalitu dítěte“, které je schopno autenticky žít darem, kdy je na straně obdarovaného, avšak dospělý člověk je charakteristický tím, kdo stojí na druhém břehu – obdarovává. Dokážeme-li tyto dva póly v sobě uchovávat, budeme zakoušet životní energii, která prospívá … Pokračování textu Darování jako jedna z cest osvobození

Evropské integrační cesty

David Ondráčka v druhé části úvah o Evropě a její integraci se zaměřuje na přínos univerzit a oceňuje náročnost pro osobní formaci. Akcentuje nebezpečí úzké specializace, které člověka odloučí od celku. Poznamenává, že univerzity jako vzdělávací instituce ztratily monopol na vzdělání. V analýzách evropské integrace vystupuje jako realista: integraci se snaží vidět z mnoha perspektiv, například: ve sjednoceném … Pokračování textu Evropské integrační cesty

Čas jsou peníze – k otázkám daru času

Pastor protestantské církve Tomáš Mojzis analyzuje často užívané rčení, které k nám snad přišlo ze Západu. Sám na něm žil a mohl onen čas přepočítávat na tvrdou měnu – americký dolar. Jak ona kalkulace probíhá, a co to udělá s lidskou myslí, pokud uvažuje v ekonomickém módu? Není náhodou čas více než peníze, pokud jej žijeme v plnosti – … Pokračování textu Čas jsou peníze – k otázkám daru času

Voda jako životní výzva

Voda se stala zásadním tématem, její potřebnost si více a více uvědomujeme, pokud české země sužuje sucho. Lukáš Hradský je rejdař, který vyrostl v Děčíně, kde též vystudoval tamější školu pro lodní dopravu. Po roce 1989 začal podnikat a je spolumajitel Evropské vodní dopravy. Ve svých postojích vyjadřuje lítost nad žalostným stavem zdejší dopravy, která nemá … Pokračování textu Voda jako životní výzva