Čtvrtá meditace o daru tvořivosti

Duchovní Mons. Vladimír Hronek z Poděbrad se zamýšlí nad skutečnostmi, které ovlivňují lidskou tvořivost. Co znamená pro tvořivost revoluční přístup, otázky, které si klademe? Též analyzuje cestu lidské tvořivosti, jež která je však ovlivněna otázkami, jimiž přistupujeme ke světu. Nesmíme opomenout, že důležitou roli hraje pro lidskou tvořivost také plán i odměna, kterou za odvedenou práci … Pokračování textu Čtvrtá meditace o daru tvořivosti

Síla kouzelných slov

Stárnoucí kněz se zamýšlí nad důležitostí kouzelných slov pozdrav, popros, poděkuj. Jsou to slova zákona 3 P. Co bychom si počali bez těchto klíčů k lidské duši a skrytému řádu lidství, avšak někteří z nás je vyslovují tak, že negujeme původní obsah slov. Pamatujme na to, pokud máme na světě žít s druhými, kteří nám mohou pomoci nadlehčit … Pokračování textu Síla kouzelných slov

Letory a čas v daru tvořivosti

Starý a moudrý kněz a zároveň poděbradský probošt Vladimír Hronek rozpráví nad tématem daru tvořivosti – jak mohou do tvořivosti promluvit letory člověka a také jak se vývoj člověka podepisují věkové skupiny? Teze: „Flegmatik může mít ohromnou výhodu, že u činnosti, která je prováděná nedojde k vykolejení.“ – charakteristika osobnosti „U extroverta platí: slova předchází myšlenky, … Pokračování textu Letory a čas v daru tvořivosti

Čas je běžec s dlouhým krokem – O daru času – I. část

Mons. Vladimír Hronek je v kruzích katolické církve znám svým poznáním, které vychází ze životní praxe, ze služby, z nasloucháním druhému i z četby knih. I zdánlivě obyčejná témata se mění v cosi, co člověka povznese a dá mu sil do dalších dní pozemské poutě. Takovým je zastavení u Daru času. Dialog byl natočen v adventu roku 2018 … Pokračování textu Čas je běžec s dlouhým krokem – O daru času – I. část

Autorita a dar tvořivosti očima duchovního

Pár poznámek k autoritám a daru tvořivosti. Teze: „Pokud máme Desatero – to je ve své podstatě model – plán tvořivosti. Bůh je nejvyšší autoritou, která dává lidstvu všeobecně – bez ohledu na víru, nevíru – zásady, jež má člověk naplňovat.“ – o normě v tvořivosti „Každému je jasné, že pokud žádám zásadní, bude to ode mě … Pokračování textu Autorita a dar tvořivosti očima duchovního

Vzpomínky někdy vytěsňované a rok 1968

Poznámky k událostem, které pro nás znamenaly vnitřní otřes, ale i světové zviditelnění. Dialog byl nahrán 20. srpna 2018 dopoledne na poděbradském proboštství, Palackého 72/23, Poděbrady.  Rok 1968 a srpnové ozvěny Co znamená Pražské jaro? Co předcházelo srpnové vojenské invazi? Jak období prožíval Mons. Hronek jako pracovník Tesly Pardubice? Rok 1968 a protagonisté změn   Jací jsou protagonisté? Alexandr … Pokračování textu Vzpomínky někdy vytěsňované a rok 1968

Poznámky k bilanci vody a duchovním kontextům

Jaké starosti nám přináší banální sloučenina – voda? Vážíme si ji? Proč ten tanec kolem ní právě nyní? Stále více a více si budeme uvědomovat, že život je voda a voda život. Bude-li se tato rovnice ztrácet z našeho života, budeme se vydávat na cestu ústupu. Teze: „Netvrdím, že zavřu-li oči, uvidím vodu, ale budu-li přemýšlet, … Pokračování textu Poznámky k bilanci vody a duchovním kontextům

Dar skromnosti podporuje řád

Dialog byl nahrán 29. června 2018 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Dar skromnosti v odívání Oděvem dáváme najevo náš vztah ke světu. Ukazuje se v něm řád, ale i dekadence. Vkus nemusí být drahý, nepotřebujeme výběr, pokud víme, co naše osobnost žádá. V dalších zastavení se budeme vracet k tvořivosti, ale i skromnosti v jiných aspektech lidského … Pokračování textu Dar skromnosti podporuje řád

Dotvářejme pokorně náš svět a podílejme se božské vládě

Bez daru tvořivosti bychom byli pouze bezduchými tvory Teze: „Člověk je stvořen k obrazu božímu a dotváří svět, v němž žije.“ – o tvorbě obecně „Nezachovává-li řád člověk, místo tvoření se tam nachází destrukce.“- o předpokladu tvory „Emoce formují, dávají určitý tvar, ale emoce sama o sobě vás k něčemu povzbudí. Emoce vás naladí, abyste začal uvažovat, co … Pokračování textu Dotvářejme pokorně náš svět a podílejme se božské vládě

Modlitba je darem pro nás samé, abychom mohli konat

Pán se směje, když člověk říká o svých tužbách a plánech Dialog byl nahrán v únoru 2018 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Dar modlitby Jak rozumět tomu, čemu se někdy říká: dýchání duše? Jaké má a mohlo by mít postavení v našem životě? Kdo si jí vymyslel? Kdo se budou modlit? Co je nám … Pokračování textu Modlitba je darem pro nás samé, abychom mohli konat