Dialog o transformaci s Markem Mičúchem

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 31. března 2011 odpoledne a ve čtvrtek 5. května 2011 v prostorách pracovny Marka Mičúcha na VŠE, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3. MS: Pokud se nepletu, tak jste slovenského původu. Jak onen přelom, jenž se dá asi dle intenzity rozdělit na dny, týdny, měsíce, roky, tehdejšího společenského kvasu vnímali na Slovensku? … Pokračování textu Dialog o transformaci s Markem Mičúchem

Dialog o transformaci s Mojmírem Hamplem

Dialog byl natočen ve středu 30. března 2011 v prostorách pracovny Mojmíra Hampla v ČNB, Na Příkopě 864 / 28, Praha 1, Nové Město. MS: Než budeme hovořit o obecných otázkách minulých více jak dvaceti let, o otázkách proměny hospodářství, uvažování účastníků trhu, státu a mentalitě Čechů, tak bych se rád vás zeptal, jak jste jako … Pokračování textu Dialog o transformaci s Mojmírem Hamplem

Dialog o transformaci s Ivanem Odilo Štampachem

Dialog byl nahrán ve středu 30. března 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny Ivana Štampacha v ulici Písecká 5, Praha 3, Žižkov, dialog byl postupně doplňován. MS: Než přejdeme k obecnému tématu transformace a jejímu hodnocení v rámci demokracie, občanské společnosti a církve, zeptal bych se, jak jste vnímal rok 1989 – období, které umožnilo vykročení k zásadním proměnám nejen … Pokračování textu Dialog o transformaci s Ivanem Odilo Štampachem

Dialog o transformaci s Jaroslavem Votavou

Dialog o obecných tématech byl natočen v úterý 29. března 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Jaroslava Votavy, Schnirchova ulice, Poděbrady, dotočen ve středu 8. června 2011 dopoledne ve stejných prostorách. MS: Rád bych se zeptal, jak jste uvažoval o roku 1989. Bylo do období postupného ochabování komunistického režimu a bylo zřejmé, že změna … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jaroslavem Votavou

Dialog o transformaci s Pavlem Pelikánem

Dialog byl natočen v pondělí 28. března 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Pavla Pelikána, Náměstí W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov.   MS: Začněme od subjektu a roku 1989. Co pro vás znamená rok 1989? Jaké očekávání a naděje jste s ním spojoval? Jak se naplnila? Je vhodné říci, že jste byl v exilu. PP: Bylo to … Pokračování textu Dialog o transformaci s Pavlem Pelikánem

Dialog o transformaci se Zdeňkem Holoubkem

Dialog o obecných tématech byl natočen v neděli 27. března  2011 v odpoledních hodinách v prostorách  restaurace Swiss Kolonáda, Poděbrady. MS: Jak jste vnímal minulý režim? Dovolil vám vystudovat. Jistě jste k němu stavěl jinak než dělníci, kteří mu byli oporou. ZdH: Režim byl pro mě omezující, svazující. Vystudoval jsem. To je pravdou, ale museli jsme … Pokračování textu Dialog o transformaci se Zdeňkem Holoubkem

Dialog o transformaci s Jiřím Steigrem

Dialog byl natočen ve středu 23. března 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny hrobníka Jiřího Steigera, Bílkova ulice, Poděbrady Kluk.   MS: Jaký je váš osobní pohled na rok 1989? V jakém zaměstnání vás události zastihly? Co jste vykonával? Z jaké sociální skupiny pocházíte? JS: Byl jsem dělnického původu a také vždy jsem vykonával dělnickou práci. Zrovna rok 1989 … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jiřím Steigrem

Dialog o transformaci s Janem Mládkem

Dialog byl natočen v úterý 22. března 2011 v odpoledních hodinách v prostorách  Lidového domu,    Hybernská 7, Praha 1, Nové Město MS: Než se dostaneme k obecné oblasti transformace, rád bych se zeptal, jak jste vnímal onen výchozí rok 1989 a čas, který následoval. V jaké pozici vás dané období zastihlo? Jistě se naskytly různé možnosti, jak jste s nimi … Pokračování textu Dialog o transformaci s Janem Mládkem

Dialog o transformaci s Tomášem Halíkem

Dialog byl nahrán v úterý 22. března 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny Tomáše Halíka, Náprstkova, Praha 1, Staré Město. MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, jak jste vnímal situaci roku 1989? V jaké životní fázi vás zastihla? Co jste si od tohoto významného dějinného mezníku sliboval? TH: V té době jsem již jedenáct let byl tajně vysvěceným … Pokračování textu Dialog o transformaci s Tomášem Halíkem

Dialog o transformaci s Karlem Šibravou

Dialog byl natočen v sobotu 19. března 2011 v odpoledních hodinách v prostorách bytu Karla Šibravy, Benešova ulice, Poděbrady. MS: Jak vnímáte rok 1989? Co jste si od něj sliboval? Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se naděje s ním spojované splnily? KŠ: Rok 1989 byl cílevědomě připravován velmocemi, mezi představiteli USA – Bushem a Sovětským svazem … Pokračování textu Dialog o transformaci s Karlem Šibravou