Bohužel, nyní tak daleko nedojedu

Jak přistupuje Roman Hampacher k něčemu, co bytostně ztrácí hodnotu? Třeba si čas od času koupí hodnotnou kytaru, aby mohl chválit Pána. Rozhodně je však neuctívá a nechválí jako Nejmenovaného, jelikož by se pak dopustil modloslužby … Dialog pořízen v době inflační na podzim roku 2022. MS: Romane, jaký máš vztah k penězům? (Smích pozn. red.) RH: Negativní. … Pokračování textu Bohužel, nyní tak daleko nedojedu

Lze zrušit peníze?

Podstatou peněz není, že „jsou“, ale že „platí“, ale jinak než lidské slovo. Jak nejen k této skutečnosti přistupuje neomarxistický myslitel Michael Hauser. Jak fakt, že něco „platí“ zapadá do světa, kde jedinec těžko hledá kotvu z důvodu proměny? Ekonomové tvrdí, že jedna z funkcí peněz je uchovatel hodnoty. Platí to? Možná si to myslí ti, kteří ztratili … Pokračování textu Lze zrušit peníze?

S penězi, či bez peněz?

Rok 2022 se stal rokem celosvětové inflace, která v některých částech světa bude sužovat spotřebitele i společnosti i další roky. S Romanem Jochem zahajujeme sérii článků, vztahující se fenoménu peněz, protože inflace v tom ekonomickém rozměru je peněžní jev. S ekonomy, ale nejen s nimi bychom rádi analyzovali  otázky: Jak by vypadal svět bez peněz? Jak peníze osvobozují? Proč zrovna … Pokračování textu S penězi, či bez peněz?

Dar peněz

Peníze, slovo, kterému rozumí asi každý – mladý i starý, byť ne každý mu dává stejný význam. Jaký význam má pro stárnoucího ekonoma Jaroslava Macháčka z pražské VŠE? Krátké osobní vyznání: peníze mohou udržet člověka při životě, ale raději směřuji svou energii, svůj um k poznání podstat věcí, než abych vytvářel vztah k něčemu pomíjivému, co … Pokračování textu Dar peněz