Slovo podruhé …

Opětovně jsme usedli s Michaelem Hauserem k otázkám spojeným se slovem. Není zvláštní, že pokaždé člověk odhalí nové pohledy – a to díky dotýkání se podstaty skutečnosti, která je asi nevyčerpatelná. Možná díky ní člověk žije – a co více má touhu žít. Slovo, zabýváte-li se jím opravdově, vás vede k usebírání skutečnosti, kde právě člověk – subjekt … Pokračování textu Slovo podruhé …

Děti a slova

Opět se s Tomášem Mojzisem vracíme ke slovům, avšak nyní k těm, která učí své děti, jaké by měly znát, aby byly tím, kým mají být. Podle něho nejde jen o slova, ale koncepty myšlení, s nimiž operujeme ve světě. Jeho přístup uvádí: kéž by mé děti uměly milovat, snad v budoucnu i obětovat se pro druhé. Jaký … Pokračování textu Děti a slova

Doteky víry a revolucí v Evropě

Doktor Tomáš Cvrček se v druhém evropském zastavení snaží analyzovat téma víry, které je nedílnou součástí lidské přirozenosti, ale ve strukturované podobě i odkazem  V době koronavirové se víra ukazuje jako východisko z našeho příliš racionálního pojetí světa. Víme, že je-li víra skutečná, dokáže nám vytvořit cestu z bodu naší přítomnosti do bodu zamyšleného směrování, díky němuž budeme zakoušet … Pokračování textu Doteky víry a revolucí v Evropě

Voda nad zlato

Přinášíme vám další vodní zastavení – nyní s přírodním vědcem Tomášem Ružovicem, jenž působí ve spolku TRAWA. Jeho asociace s tématem vody jsou vzdálené Evropě. Směruje nás do Afriky: „ …kde obyvatelé vesnic doslova „bojují“ o vodu.“ Ano, my Evropané žijeme v jiném světě, kde zatím neprobíhá boj o vodu, kde uvědomělí správci veřejného majetku se snaží vytvářet … Pokračování textu Voda nad zlato

Život na úpatí Lužických hor

S dominikánem Pavlem Mayerem se v druhém setkání budeme zabývat „darem života“. V jeho pojetí je život, že jsme, že máme možnost pobytu v těchto místech, že máme schopnost sebe-uvědomění, neskutečným dobrem. Tuto skutečnost mohou potvrdit ti, kteří prošli útrapami života a vyvázli i z nástrah například koronaviru. Uvědomíme-li si tento fakt, můžeme se podívat do prostoru a … Pokračování textu Život na úpatí Lužických hor

Existuje dar utvářet společenství?

Hořické zastavení s Janou Sieberovou se nyní dotýká problematiky společenství. Bez něho bychom nezmohli prakticky nic. S nadsázkou můžeme říci, že díky společenství jsme lidmi ve své velikosti. Kdo se straní, nebude využit jeho potenciál, jenž se umocňuje právě kooperací. Pro ředitelku hospice je společenství živý organismus, jenž je ovlivňován charaktery, vlastnosti jednotlivců. Ti, kteří se na … Pokračování textu Existuje dar utvářet společenství?

Doteky vody v Podkrkonoší

Otevíráte občasník o vodě v regionech – nyní s Ing. Tomášem Štayrem, zástupcem oblasti Hořice v Podkokonoší. V roce 2020 a následných letech bychom rádi publikovali vodní sondy, které mají popsat stav vody regionech i menších oblastech, v místech, která jsou vzdálená od centra vládnutí, která jsou však důležitá pro konkrétní občany, jež v daném místě žijí. Deníky s celostátní působností se … Pokračování textu Doteky vody v Podkrkonoší

Důležitá slova?

Končí nám doba karantény a po koronavirové vlně svět pozvolna obnovujeme naše původní rozvrhy životů. S Tomášem Mojzisem jsme se snažili dotknout spojení „důležitá slova“. Byla pro nás jiná před obdobím koronaviru a po něm? V dialogu jsme uvedli jako důležité slovo „Bůh“. Možná jsme slovem Bůh zastřeli mnohé a způsobili jsme, že postřehy nebudou vyslechnuty. Bůh … Pokračování textu Důležitá slova?

Otázky vody v Čechách

Začal květen a meteorologové nás upozorňují, že srážek bude poskrovnu, s čím přirozeně vyvstává otázka – jak budeme zavlažovat pole, jak budeme pečovat o úrodu, ale obecně i krajinu, která nám byla svěřena. Doktor Jiří Jakl se ve svém druhém vodním zastavení zabývá tématy: voda jako společenské i politické téma, význam institucí, které napomáhají monitoringu, význam … Pokračování textu Otázky vody v Čechách