Léčivé prameny

V roce 2018 byl publikován obecný dialog o vodě s Mons. Vladimírem Hronkem podotýká, kde se zastavoval nad prazvláštním vztahem naší „vyspělé“ civilizace k vodě. Nyní uvádí: Voda je specifická komodita, která v sobě zahrnuje zvláštnost – nese sebou to, co je spojeno s pevnou hmotou, i s tekutou, ale i s plynnou, poněvadž obou se voda objevuje. Oč více tato … Pokračování textu Léčivé prameny

Slovo a jeho překlad

V druhé meditaci o daru slova se Michael Hauser zaměřuje na otázku překladu. Proč? Pro práci pedagoga v oblasti filozofie musíte znát několik cizích jazyků, neboť činnost tohoto druhu vyžaduje širokospektrální záběr. Je logické, že s jazyky díky intenzivní práci srůstáte a předáváte-li své zkušenosti druhým, nabízíte jim i to, k čemu jste dospěl, kam jste během své … Pokračování textu Slovo a jeho překlad

Co přináší čerpání vody?

Voda má mnoho rozměrů, stejně jako život, který utváří a jemuž třeba my lidé dáváme, či lépe pokoušíme se dát smysl. Setkání s Petrem Pithartem u tématu vody není analýzou příčin nedostatku vody, ale prostého vztahování se k tekoucí kapalině, která měla během minulého režimu sloužit obyvatelům části Československa. Právník, historik Petr Pithart líčí příčiny odchodu k vodě, … Pokračování textu Co přináší čerpání vody?

Imprese z jednoho kapitalistického města

Je potřebné poukázat na proměny naší krajiny, našich měst, obcí po roce 1989. Dialog s Janou Krumpholcovou reflektuje její život v českém průmyslovém městě, které by dle statistik mělo být bohaté. Zastupitelka Strany zelených poukazuje na problematické, ba stinné stránky tohoto města, avšak nabízí vlídnou alternativu, která nevyžaduje velké investice do prostředí kolem nás, ale do nás … Pokračování textu Imprese z jednoho kapitalistického města

Význam řádu a struktury

Jaké je to se zastavovat u slova řád, zvláště je-li člověkem či společenstvím narušován je přetvářen ve strukturu? Období před rokem 1989 nebylo řádem ale „strukturou“, jež narušila ten „přirozený“ řád a lidé vykonali mnohé, aby se stav po roce 1989 zdravě normalizoval. Biskup Tomáš Holub slova zasazuje do linie křesťanské a klade si otázku: … Pokračování textu Význam řádu a struktury

Čekání dělá život krásnější

S fenoménem čekání se setkává každý z nás a u mnohých způsobuje nevoli, trable v denním rozvrhu, ale může nás uvést k poznání důležitých skutečností, na nichž bychom jinak v životě nepřišli. Tomáš Mojzis, protestantský pastor, se snaží českou zkušenost obohatit o americkou. Táže se: nevytrácí se nám koncept čekání? Proč? Není to způsobeno vymoženostmi civilizace? O co se ochuzujeme, … Pokračování textu Čekání dělá život krásnější

Vzpomínky na nedávnou minulost – III. část

Anglista, Tomáš Vrba i signatář Charty 77 si v třetím zastavení všímá otázky politiky, z níž je část občanů naší republiky právem zneklidněna, o čemž svědčí i aktivity k třicátému výročí sametové revoluce. Možná jsme redukovali politiku na bezduchý výkon moci, na procedury než na rozvažování, v němž svou roli má člověk, principy, vize, jež posunuje naše jednání a … Pokračování textu Vzpomínky na nedávnou minulost – III. část

Otázky spojené s vodou

V této vodní meditaci budeme s Pavlem Drahovzalem starostou městyse Velký Osek promýšlet prosté: jaké otázky se mu s tématem vody vybaví? Do jeho odpovědí se promítá zkušenost právníka, odpovědného představitele obce, reprezentanta. Zásadní otázka je pro něj: jsme si vědomi si limitů zdrojů a umíme s nimi efektivně hospodařit? Statistická poznání říkají, že spotřeba vody je v Čechách … Pokračování textu Otázky spojené s vodou