Program 2015+

Programy v PDF

Program 2015Program 2015 – Dlouhý

Rok 2015 je rokem 600. výročí Jana Husa, a proto je vhodné vyjít z jeho teze: „Pravda je jen to, co je dobrem všech“, a to je motto i pro naši práci.

Ještě před představením projektu Fenomén transformace – na podzim 2015 – zamýšlíme otevřít několik tematických řad – a to: krátký projekt Mecenášství mající popsat důležitost spontánního dárcovství, dále Evropa – Evropská unie – Češi v ní, což je projekt zaměřený do budoucnosti, ale též se chceme věnovat historickému fenoménu – a to Chartě 77, jejímu 40. výročí. Ve spolupráci s Centrem pro kognitivní vědy při VŠE Praha bychom realizovali krátké výukové pásmo vztahující se k Metodologii věd s orientací na ekonomii, ale pro povzbuzení intelektuální života připravujeme Filozofická zkoumání, která mají díky dialogické formě pomoci osvětlit vývojové tendence filozofických škol. Mohli bychom je nazvat čeští myslitelé Čechům …

Budeme usilovat, aby naším dalším partnerem byl portál Moderní dějiny občanského sdružení PANT, který by dialog ve svých projektech, kterými usnadňuje učitelům středních a základních škol přípravu výuky.

Mnoho bylo řečeno, mnoho bylo roztroušeno po sbornících, ale málo integrováno a také žito …

Martin Soldát
ředitel IPPKID

ROK 2015 – 2025

Střednědobý výhled činnosti spolku se skládá z několika samostatných projektů, jejichž anotace naleznete níže.
11. září 2014 při zasedání správní rady byl stanoveny body rozvoje společnosti IPPKID:

1) Mecenášství

Garant IPPKID: Štěpán Wolde
Období: 2015
Podtémata: dar, sponzorství  …
Anotace: Často se setkáváme s otázkou daru, obdarovávání, sponzorství, ovšem ne tak často s mecenášskou činností, přestože naše republika měla v minulosti velké mecenáše, tedy lidi, kteří nehleděli jen na osobní prospěch a nečekali, co jim poskytnuté peníze přinesou. Později ovšem byla řada mecenášů totalitními režimy vyštvána ze země, nebo zničena. Rádi bychom se v projektu o mecenáších a mecenášství zaměřili na jeho význam pro otevřenou společnost. Pokud by neexistovali ti, kteří jsou schopni se o svůj zisk podělit, společnost je ohrožena v jedné základní hodnotě – a to solidaritě, bez níž není svobody. Jsme lidé, kteří sdílí prostor s druhými, a proto je naší povinností slyšet hlasy potřebných. Dar, který dáváme, není vynucen zoufalstvím, ale je občanským postojem, jímž sdělujeme: jsem člověk. Chceme se alespoň orientačně zeptat naší populace, kolik lidí má podobný názor.

2) Pravda v českém myšlení – národní identita

„Při hledání pravdy se připrav na nečekané, neboť pravda se obtížně hledá
… a nesnadno se chápe, když ji nalezneš.“
Herakleitos

Garant IPPKID: Martin Soldát
Období realizace: 2015-2020
Anotace: Hovoříme-li u člověka o identitě, znamená to, že člověk je tím, kým byl včera a bude i zítra. Implicitně se nám objevuje pravda. Co je to ale pravda, tážeme se spolu s Pilátem.
Pravda je hodnota, která je v dnešním světě často zpochybňována, byť je její role klíčová.
Co nás Čechy spojuje? Proč nedokážeme prožít mnohé modality existence, které vycházejí z minulosti? Čím to, že obtížně hledáme společné jmenovatele, což se projevuje v nefunkčnosti propojení ve veřejném a politickém životě?
Snahou dialogů je tedy vznést otázky, které mnozí lidé považují za prachem zapadané. V této části s  akcentem na pravdu, která je úzce spojená s českým národem a jeho myšlením, třebaže je toto východisko mnohdy pervertováno.
Cílem projektu je, abychom spolu hledali odpověď na tuto a další axiologické otázky, a lehce poodhalili i to, co je narušuje, například lhostejnost.

3) Evropa a evropská unie

„Evropa nejsou oni, ale MY“

Garant IPPKID: Roman Joch
Podtémata: Kořeny evropské tradice, Evropská unie a regionální partnerství, Evropa a ten druhý, Imigrace, budoucnost demokracie …
Období: 2015-2020
Anotace: Naším cílem bude zamyslet se v dialozích, rozhovorech a přednáškách nad otázkami:
Jak se dá definovat Evropa? Kde jsou její myšlenkové zdroje a kořeny?
Kdo to je Evropan a jaká je jeho role?
K čemu je nám Evropská unie?
Jsme dostatečně aktivními občany, nebo spíše zastáváme pozici „Dobrého vojáka Švejka?“

4) Metodologii společenských věd ve vztahu k ekonomii

Období: 2017 – 2020
Anotace: V českém akademickém prostředí se metodologii věd věnuje málo pozornosti a ještě méně proniká do veřejného prostoru, tedy i ke studentům. Jedním z těch, kteří se snaží o vyvolávání diskuse je Petr Špecián, jenž působí na VŠE Praha a UK a o vyvolání diskuse se snaží. V minulosti bylo vydáno několik studií, jako jsou Filozofické základy metodologie ekonomických věd – pod I.-III. ed. Ján Pavlík. Cílem dialogů o metodologii věd je vytvořit úvod pro studenty a zájemce o problematiku – a to lidskou formou bez jazykového balastu „vědy“, který druhé odrazuje od zkoumání. Práce bude rozdělena do 13 úseků, kde Petr Špecián bude dialogickou formou rozebírat důležité milníky metodologie a to jak ve světovém, tak českém prostředí. Z diskutovaných osobností: Max Weber, Friedrich von Hayek, Milton Friedman, Gary Becker, Ludwig von Mises aj.

 

5) Psychologická zkoumání – směřování psychoterapie

Garant IPPKID: Jaroslaw Furtan
Období: 2016-2020
Anotace: Žijeme ve světě, kde důležitým – ba konstitutivním bodem je člověk a jeho duše, třebaže v minulosti vzájemné propojení bylo „opomíjeno“. Člověk má velkou snahu tvořit, ale tvorba je podmíněna vyrovnaností jak fyzickou, tak psychickou. Žil-li člověk ve svém „přirozeném světě“, nebyl na jeho duši vyvíjen takový tlak, jako je tomu ve světě silně technicizovaném, jehož jsme součástí. Člověk tak nebyl odcizován své podstatě, jako je tomu v současnosti. Díky dané skutečnosti čelí lidská duše velkým výzvám – a to harmonie a identity. Pokud lidé zažívají duševní disonance, obracejí se na psychoterapeuty, psychiatry, kteří „mají úkol“ jim ukázat možné směry vývoje jejich osobnosti.
Cílem je odpovědět si: Význam člověka ve světě, význam nacházení harmonie pro jeho existenci, pro jeho spokojenost. Projekt by měl přispět k pochopení skutečnosti, že duše, prvek identity člověka se nemůže léčit pobíráním léků například antidepresiv, jejichž konzumace roste velkou měrou. Člověk by si měl uvědomit, že za podobu svého života, tedy i pádů nese plnou odpovědnost. Nemůžeme se z ní jen tak „vylhat“ užíváním léků. Nelad duše je především nelad v lidském životě, což může být spojeno s otázkou nedostatečné recepce transcendence. Právě školy psychoterapie mohou tomu napomoci.

6) Víra – náboženství – církev

Garant IPPKID: Mons. Vladimír Hronek
Období: 2015-2025
Anotace: Cílem projektu je definovat jednotlivé části víra – náboženství – církev a jak vzájemně spolu souvisí. Zdali dnešní člověk potřebuje víru a případně jakou kvalitu má jeho víra – dále, co mu nabízí náboženství, jak se vztahuje k světonázorům, které ve 20. století byly jeho substitucí a jak je důležitá církev. Neměli bychom opomenout skutečnost, že se o českém národě hovoří jako o národě bez víry. Bylo by vhodné si odpovědět, proč tomu tak je a jak může k víře pomoci náboženství a církev.
V projektu bude dán prostor lidem z různých církví působících na území této republiky – katolické církve, evangelické církve, církve husitské, bratrské …

8) Profily osobností

Výstupy: medailonky osobností
Garant IPPKID: Martin Soldát
Období: 2015-2020
Josef Špak – bývalý patriarcha CČSH, farář ve Strašnicích
Mons. Vladimír Hronek – probošt v Poděbradech a bývalý arciděkan v Kutné Hoře
Petr Pithart – politolog, právník, bývalý politik – teoretické reflexe –
Andrej Lukáček – kněz a signatář Charty 77
Vilém Prečan – profesor historie, zakladatel Československého dokumentačního střediska

 

9) Filozofická zkoumání

Garant IPPKID: Roman Joch
Období: 2015-2025
Podtémata: postmoderna, fenomenologie, existencialismus, materialismus, Malý princ, Medvídek Pú …
Anotace: Navrhoval bych dát slovo zkušenému. Ivan Dubský píše: „Všechny indicie svědčí o tom, že je potřeba filozofie jako funkce jednoty. Problém filozofie je totiž svět v celku. Jsme ale schopni ještě v této krizové situaci filozofovat? “ Na základě úvodní slov je cílem projektu dlouhodobě zkoumat jednotlivé přístupy k myšlení, hlavně filozofické. Dnešní svět je charakteristický zmatkem, kognitivní disonancí, sofismaty, které ovládají mysl lidí, veřejný prostor a redukují jejich autentický postoj k životu. Nechceme být institucí, která si klade za cíl čistotu, ale budeme se snažit poukázat na úskalí toho či onoho myšlenkového směru. Víme, kam došlo onoho „čištění“ – a to k totalitarismu.  Na druhou stranu bychom mohli nabídnout přístup ke světu, který jej příliš neredukuje, přičemž poskytuje autentickou existenci s možností transcendence. Byli bychom rádi, kdybychom pomohli k osobnímu hledání člověka a jeho možného nalezení sama sebe. Je dobré žít a pracovat i pro obrácení jediného člověka, i ten může svědčit dalším generacím. Bez tohoto pokusu by se náš život stal sebeabdikací a ničením vnitřního potenciálu, který život zahrnuje. Výstupy projektu mohou být prezentovány na tematických setkáních.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..