Vzdělání v podobě Erasmu vytváří možnost vzniku nového evropanství

Měli bychom si uvědomit, že kvalita vzdělání rozhodne o podobě naší země, ale i utvářené Evropy a její integrovanější části. Naději nám dává třeba projekt Erasmus, kde vzniká nová podoba evropanství. Teze: „Zásadní otázka je, jestli něco takového jako Evropa existuje.“ – o vymezení pojmu Evropy Evropa je utvářena křesťanským náboženstvím. „V dějinách křesťanství, bez ohledu … Pokračování textu Vzdělání v podobě Erasmu vytváří možnost vzniku nového evropanství

Poznámky k daru odpuštění očima slovenského pastora

Odpuštění ruší vnitřní zápas s druhým, který překročil limity obcování, a normalizuje vztahy do žitelné podoby. Dialog byl natočen v úterý 15. května 2018 v prostorách sboru adventistů v Poděbradech. Dar odpuštění Co pro nás lidi znamená odpustit druhému, který se přečinil? Co můžeme prožívat, když máme zájem urovnat vztahy s druhým? Měli bychom si odpuštění vážit? Je odpuštění výrazem … Pokračování textu Poznámky k daru odpuštění očima slovenského pastora

Tvořivost je premisou spokojeného života

Objevme skryté dary v našem běžném životě. Profesor Jan Pirk nám v této cestě napomáhá. Dialog byl natočen ve čtvrtek 26. října 2017 odpoledne v pracovně Jana Pirka, IKEM, Vídeňská 1958 / 9, Praha 4 – Krč. Je zdraví dar, nebo stav? Přejeme si být zdraví, ale nakládáme s ním odpovídajícím způsobem? Tato otázka je důležitá, protože naše cesta … Pokračování textu Tvořivost je premisou spokojeného života

Je příležitost, aby demokracie v Evropě směřovala k „péči o duši“?

Jakou roli v Evropě hrají intelektuálové? Co znamenalo vzájemné stýkání a potýkání států v tomto malém kontinentu? Teze: „Z intelektuálů se proti ideologiím vymezují málokdo z nich, protože oni jsou především „mluvčími ideologií“. – o intelektuálech v Evropě „Integrace je výsledek velmi nebezpečného intelektuálského krátkého spojení, kdy hlavní myšlenkou – chcete-li hodnotou, se stal názor polovzdělaného Jeana … Pokračování textu Je příležitost, aby demokracie v Evropě směřovala k „péči o duši“?

Hmotné bohatství může být pro Evropu i toxické, pokud není přítomen duchovní rozměr

Dialogy, v nichž si klademe otázku, co rozkládá civilizaci v Evropě? S neurologem profesorem Martinem Bojarem nabízíme již II. setkání – a to na téma bohatství. Je na nás, jak se k výzvám postavíme – ovlivní i naši svobodu – vnitřní i vnější. Dialog s prof. Martinem Bojarem byl natočen v pátek 24. listopadu 2017 odpoledne, v pracovně prof. … Pokračování textu Hmotné bohatství může být pro Evropu i toxické, pokud není přítomen duchovní rozměr

Marx jako člověk, myslitel, tvůrce nových světů

Před 200 lety se narodil ten, jenž svou ideologií „změnil“ svět a dělníka vytlačil z periferie zájmu ostatních.   Dialog byl nahrán ve čtvrtek 10. května 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Karel Marx – úvod Momenty života a ducha Karla Marxe. Marx a společnost Do jakých společenských poměrů se narodil? … Pokračování textu Marx jako člověk, myslitel, tvůrce nových světů

Blížíte-li se konci svého života, uvědomujete si více krásy tohoto daru

Známý kardiochirurg hovoří o významu daru pro náš život Dialog byl natočen ve čtvrtek 26. října 2017 dopoledne v pracovně Jana Pirka, IKEM, Vídeňská 1958 / 9, Praha 4 – Krč. Dar – úvod Jak bychom mohli přistupovat k daru? Co je pro nás dar a jak se stavět ke světu, abychom dary vnímali? Kde můžeme vidět … Pokračování textu Blížíte-li se konci svého života, uvědomujete si více krásy tohoto daru

Duchovní propojení Ameriky a Evropy

Pastor wesleyánské církve Tomas Mojzis, nás provádí vztahem amerických metodistů k Evropě. Dialog byl nahrán v úterý 1. května 2018 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy International Church. Setkání představitelů wesleyánské církve v Evropě ve Varšavě Evropští následovníci pastora Johna Wesleyho se setkali na jaře 2018 Varšavě. Jaká je to církev v kontextu … Pokračování textu Duchovní propojení Ameriky a Evropy

Pár poznámek k Miloši Formanovi

Zemřel ten, který reprezentoval národ, jenž byl kvůli ideologii na periferii. Dialog byl nahrán ve čtvrtek 3.května 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Miloš Forman – úvod Co ovlivnilo životní kroky světoznámého filmového tvůrce? Totalitní systém a tvořivý člověk Co znamená totalitní systém pro tvořivého člověka? Jak tvůrce – spisovatel, … Pokračování textu Pár poznámek k Miloši Formanovi

Upřímným odříkáním můžeme utvářet evropské dílo

Poděbrady jsou dobrým místem, kde poezie odkazuje na evropské dědictví Drobné meditace o síle a slabosti regionálního politika doktora Ladislava Langra … Dialog byl natočen v úterý 24. dubna 2018 v dopoledních hodinách v pracovně na radnici Náměstí Jiřího z Poděbrad 4, Poděbrady. Teze: „V českých dějinách má divadlo velkou tradici a za první světové války objížděli slavní herci nejrůznější … Pokračování textu Upřímným odříkáním můžeme utvářet evropské dílo