Dialog o transformaci s prof. Jakubem S. Trojanem

Dialog byl veden ve středu 24. listopadu 2010 v odpoledních hodinách v pracovně prof. Trojana na Evangelické teologické fakultě UK Černá 9, Praha 1, Nové Město.   MS: Jakub S. Trojan je nepochybně spjat s disentem, a ten vytvořil a formoval etickou koncepci politiky v usilování o lidská práva, která se vymezila vůči komunistickému režimu. Pokud hovoříme o proměně … Pokračování textu Dialog o transformaci s prof. Jakubem S. Trojanem

Dialog o transformaci s Karlem Hynkem

První část dialogu byla natočena ve čtvrtek 15. listopadu 2010 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny Karla Hynka na Psychiatrické klinice, Ke Karlovu 11, Praha 2, Nové Město, druhý dialog byl natočen ve čtvrtek 21. července 2011 odpoledne v ordinaci Karla Hynka, Krkonošská 2, Praha 2, Vinohrady, konec dialogu byl natočen ve čtvrtek 5. září 2013 odpoledne v ordinaci Karla … Pokračování textu Dialog o transformaci s Karlem Hynkem

Dialog o transformaci s Oldřichem Dědkem

Dialog byl nahrán v pondělí 15. listopadu 2010 v Institutu ekonomických studií FSV UK v Opletalově 26, Praze. MS: Než se dostaneme na téma transformace, nemohu opomenout se vás zeptat, jak jste vnímal rok 1989, co jste od něj očekával a zda vás překvapil? OD: Soudím, že revoluční události patrně překvapily každého. Málokdo čekal, že se režim … Pokračování textu Dialog o transformaci s Oldřichem Dědkem

Dialog o transformaci s Ladislavem Tajovským

Dialog byl veden ve středu 10. listopadu 2010 v odpoledních hodinách v prostorách kabinetu Ladislava Tajovského na Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov.   MS: V roce 1989 jste byl studentem, že? LT: Ano, ten rok jsem studoval gymnázium v Havlíčkově Brodě a končil jsem v roce 1991 a na podzim jsem počal studovat VŠE. MS: Obor … Pokračování textu Dialog o transformaci s Ladislavem Tajovským

Dialog o transformaci s Tomášem Ježkem

Dialog byl nahrán ve středu 10. listopadu 2010 odpoledne v prostorách kabinetu na VŠE, nám. W. Churchilla 4, Žižkov, Praha 3, Žižkov. MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Co jste od něj očekával a jak se očekávání naplnila? TJ: Věděl jsem už od šedesátých let, že změna, kterou přinese rok 1989, musí jednou nastat. Datum … Pokračování textu Dialog o transformaci s Tomášem Ježkem

Dialog o transformaci s Magdalenou Kotýnkovou

Dialog byl nahrán ve středu 10. listopadu 2010 odpoledne v prostorách pracovny na VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3. Dialog byl doplněn korespondenčně v červenci 2013. MS: Nejprve bych položil otázku, která se týká subjektivního pohledu na rok 1989 či léta, která následovala. V jaké fázi vás onen rok zastihl? Byla jste spojena s akademickou půdou v podobě Vysoké školy … Pokračování textu Dialog o transformaci s Magdalenou Kotýnkovou

Dialog o transformaci s Danielem Šťastným

Dialog byl natočen odpoledne v pondělí 8. listopadu 2010 v kanceláři Daniela Šťastného, VŠE, Náměstní W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov. MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, rád bych se zeptal na vnímání roku 1989. Shodou okolností je to rok, jenž je spojen se studenty. DŠ: Nepovažoval bych se za ty, kteří měli jakoukoliv … Pokračování textu Dialog o transformaci s Danielem Šťastným

Dialog o transformaci s Jiřinou Jílkovou

Dialog byl nahrán v pondělí 8. listopadu 2010 v dopoledních hodinách v prostorách společnosti Jiřiny Jílkové IREAS, Štěpánská 16, Nové Město, Praha 1. MS: Než začneme hovořit o transformaci v obecné rovině, rád bych se zeptal na otázku týkající se přímo vaší osoby. Jak vás zastihl revoluční rok a co jste si od něho slibovala? JJ: Mě zastihl jako matku … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jiřinou Jílkovou

Dialog o transformaci s Miroslavem Svobodou

Dialog byl nahrán v pondělí 8. listopadu 2010 odpoledne v prostorách pracovny na VŠE Praha, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov. MS: Čím je pro vás rok 1989? Byl jste mladý… Není náhodou tento rok příliš démonizován? MiS: Pro mě osobně to byl rok, v němž se toho hodně stalo. Mně bylo dvanáct let. Ještě jsem … Pokračování textu Dialog o transformaci s Miroslavem Svobodou

Dialog o transformaci nejen vědy s Karlem Kánským

Dialog se skládá ze dvou částí, první část byla nahrána v pátek 5. listopadu 2010, druhá část byla vedena v pátek 14. října 2011 v CERGE – EI po poledni, Politických vězňů 7, Praha 1 Nové Město. MS: Pokud hovoříme o proměně české společnosti, na jaké pozici a v jaké životní fázi jste byl v roce 1989? Byl jste profesorem … Pokračování textu Dialog o transformaci nejen vědy s Karlem Kánským