PF 2021

Vážení čtenáři a podporovatelé, děkujeme vám za přízeň v nelehké době. Ať poselství svátků, které slavíme, promění naše všednodenní naladění a rozhodování. Jedině tak projdeme zkouškami zdánlivé všednodennosti posíleni – a ne oslabeni.  Hodně zdraví, štěstí i součinnosti v roce přicházejícím.  

PF 2018

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2017 …                              …  a věříme, že bude pokračovat i v roce 2018