Nejen o „skryté“ rybníkářské soustavě na Městecku

Za vodou jsme se nyní vypravili k hranici nymburského okresu – Městci Králové, místu, které má dlouhou tradici, neboť je spojeno s Přemyslem Otakarem II., ovšem malá soustava rybníků, náleží do doby mnohem mladší. Starosta Milan Pavlík patří mezi ty, kteří o ně pečují a přináší městu užitek, ale mají dopad na zadržení vody, třebaže není takový … Pokračování textu Nejen o „skryté“ rybníkářské soustavě na Městecku

Kairos a chronos

Prožíváme prázdniny a mnozí z nás přerušili běžný chod života sháňkou za obživou a vydali se na místa, která se míjí se všedností. S Tomášem Mojzisem se zamýšlíme nad prožíváním času a skrze něj nacházení rovnováhy v životě. S termínem času se dotýkáme relativity. Rozhoduje subjekt, který prožívá – a to, co je pro jednoho vznešené, krásné, může pro … Pokračování textu Kairos a chronos

Jméno jako uvědomění si, kdo jsem

Tento rok zahajujeme pásmo o duševním zdraví. První účastníkem se stal Mons. Tomáš Holub a doufám, že přijdou i další. V tomto projektu bychom rádi zjistili určující prvky duševního zdraví a zeptali se, jak v našich životech věnujeme pozornost právě duševnímu zdraví. V první části probíráme téma člověka vztahu k sobě samému, neboť sebepojetí je zásadní a otevírá … Pokračování textu Jméno jako uvědomění si, kdo jsem

Doteky věčnosti, nekonečna a poznání

Kde se ukazuje věčný Bůh, dopouští-li nesnesitelná utrpení, kterým my lidé nedokážeme čelit, což se zjevuje v případu koronavirové krize, jejíž konec je otevřený a neznáme odpověď? Možná jedinou relevantní, avšak pro některé neuspokojivou máme tuto: žijme plně, odevzdaně druhému a minimálně plýtvejme časem. Ano, při jakékoliv činnosti zpětně zjistíme, že jsme promarnili čas a … Pokračování textu Doteky věčnosti, nekonečna a poznání

Dar (včasného) odchodu

Koronavirová krize opětovně lidem přiblížila téma smrti, odchodu nejen z tohoto světa – a to hlavně v místech, kde na ni nebyli lidé připraveni. Doktorka Ferbrová z Lázní Bělohradu téma nahlíží z hlediska medicínského a poukazuje na význam přirozeného života, který není uměle udržován. Zdůrazňuje, že člověk žije plnohodnotný život, pokud sám jedinec je schopen řešit problémy života, je … Pokračování textu Dar (včasného) odchodu

Velkoosecká zkušenost s vodou v 21. století

Po čase se s vodními zastaveními vracíme do Polabí – a to do Velkého Oseka za Pavlem Drahovzalem. Budeme se zabývat otázkami změn ve vodovodní infrastruktuře tohoto městyse, jak se k nim postavili občané. Starosta poznamenává: ačkoliv vodní podmínky jsou v městě dobré, místní se rozhodli vybudovat místní vodovod a je na konkrétním obyvateli, zdali jej využije, či … Pokračování textu Velkoosecká zkušenost s vodou v 21. století