Italské doteky skromnosti?

Po čase se setkáváme s mladým knězem působícím v Itálii Vojtěchem Novotným. Téma dialogu je prosté – skromnost, či lépe dar skromnosti. Ptejme se, co pro nás znamená skromnost, jsme dostatečně skromní a v jakých případech pro nás skromnost může představovat dar? Kde všude můžeme skromnost objevit? V projevu, ve slovech, v hospodářském životě i ve spotřebě i, skrze … Pokračování textu Italské doteky skromnosti?

Dar víry z Podještědí

Říká se, že žijeme v „přelomové době“. Nedostali jsme se tam také svou lehkomyslností, pocitem neohroženosti a falešným vítězstvím nad přírodou, ale i nekoncepčností našich představitelů státu? Na mysl nám právem přichází existenciální otázky: Jaký smysl má utrpení? Jakou hodnotu má mé snažení, když mne doprovází současná omezení? Proč jsem vůbec zde? Kromě tohoto tázání … Pokračování textu Dar víry z Podještědí

Voda – ta, která snad čistí i naši mysl

První setkání s hydrobiologem Jindřichem Durasem končilo smutným konstatováním: o možném konfliktu mezi Súdánem a Egyptem, pokud Súdán začne budovat přehradu, která by snížila průtok úrodného Nilu – a to je jedno „malé“ ohnisko možných tenzí. Druhá část našeho setkání by se měla týkat možností proaktivních lidí. Přiznává, že rozumí části mladé generaci, která iniciovala Fridays … Pokračování textu Voda – ta, která snad čistí i naši mysl

Doba koronavirová

Ke koronaviru bylo napsáno mnohé, přesto se v myšlenkách se přenáším se do dob obnovy tržního hospodářství a demokracie a ptám se: Co by v této tíživé situaci udělala vláda vedená Petrem Pithartem, jenž je znám svou rozvahou a snahou o naslouchání, aby poznal a mohl k problematice světa přistoupit z jiného úhlu? Otázku kladu z toho důvodu, že před … Pokračování textu Doba koronavirová

O vzdělávání i polovzdělanosti

Po delším časovém odstupu přichází český myslitel Miloslav Bednář uvažovat nad tématy spojenými s výchovou – vzděláním – školstvím. Shodou okolností právě koronavirová situace znemožňuje naplňování výchovy a vzdělání v institucích, které si moderní společnost vytvořila – a to ke škodě všech. Prof. Bednář připomíná, že vzdělání umožňuje nalezení cesty k sebepřekročení, ba ji podmiňuje a v antickém … Pokračování textu O vzdělávání i polovzdělanosti