O životadárné aktivitě a národní hrdosti vztažené k výročí republiky

100 let novodobé české státnosti, jak o ní uvažujeme a jak pro ní pracujeme?   Dialog byl nahrán ve čtvrtek 18. října 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Práce pro republiku Za člověkem má být čin, jak se čin promítá do utváření society či následně republiky? Domýšlíme naše aktivity – … Pokračování textu O životadárné aktivitě a národní hrdosti vztažené k výročí republiky

Životadárná pravda, kritika i práce pro novodobou českou státnost

Vzpomínky na hodnoty republiky, která již neexistuje, avšak které jsou nadčasové a konstitutivní  … Dialog byl veden ve čtvrtek 18. října 2018 v odpoledních hodinách, v prostorách pracovny prof. Kučery, Wuchterlova 7, Praha 6. Pravda Hodnota, za kterou se umírá. Hodnota, která utváří rozbroje. Hodnota, která formuje. Práce Jsme-li v pravdě a je-li pravda ověřena kritickým rozumem, můžeme se pustit do … Pokračování textu Životadárná pravda, kritika i práce pro novodobou českou státnost

Snažme se mít realistický a srdečný vztah k zemi

100 let – málo či mnoho v dějinách země?   Dialog byl nahrán v na přelomu září a října 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Velkolepost oslav Když slavíme výročí, jak bohaté mají být oslavy, aby odpovídaly jeho významu? Jen zapátrejme v minulosti a vzpomeňme například na rok 1928. Realismus Co znamená … Pokračování textu Snažme se mít realistický a srdečný vztah k zemi

Poznámky k étosu republiky, která již neexistuje

Jsme zváni na akce, které upozorňují na kulaté jubileum. Jsme jej hodni? Dialog byl veden ve čtvrtek 18. října 2018 v odpoledních hodinách, v prostorách pracovny prof. Kučery, Wuchterlova 7, Praha 6. 100 let málo či mnoho v dějinách? Barvité do kontextu zasazené glosy stárnoucího profesora k době minulé. Byl jedním z těch, jenž zažil I. republiku. Jak vypadala genese Československa, kterému … Pokračování textu Poznámky k étosu republiky, která již neexistuje

Limity integračního snažení – otázky, které bychom neměli opomíjet

Když uvažujeme nejen o Evropě, snažme vážit názory druhých a tázat se po jejich příčinách … Teze: „Vezměte si příklad rozpadu Sovětského svazu, ale i Československa, Jugoslávie. Tam se v úvahu nebraly komparativní výhody, které by plynuly z integrace, a převládla jiná hlediska, motivy.“ – teze k otázkám integrace a desintegrace „Pokud by integrace fungovala jako hegemonie největších … Pokračování textu Limity integračního snažení – otázky, které bychom neměli opomíjet

Dar skromnosti v jídle

Při stravování mysli na rovnováhy, abys když skončíš, měl možnost něco drobného sníst Dialog byl nahrán v 19. června 2018 odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Dar skromnosti – v jídle Jak přistoupit ke konzumaci jídla, abychom byli nasyceni, ale ne přesyceni? Jsou mezi námi i ti, kteří mají zájem žít ve společnosti … Pokračování textu Dar skromnosti v jídle

Kéž Evropa nevyváží doktríny

Evropa – Evropská unie entity odlišné, ale nabízející různé průniky pro lidský život. Teze: „Hodnoty, jako je rovnost, volnost, bratrství, explicitně vyjadřují něco, co v různých podobách – možná ne s takovou vahou existuje i mimo Evropu. Potřeba svobody, rovnosti, solidarity je přirozená, byla i dřív.“ – o hodnotách Evropy „Vezměte Afriku jako kontinent – tam je … Pokračování textu Kéž Evropa nevyváží doktríny

100 let Československa – jedno výročí, možnost k pozoruhodným bilancím i formulaci programu – I. část

100 let – málo, či mnoho v dějinách země?   Dialog byl nahrán v II. polovině září 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. 100. výročí – úvod Jak slaví narozeniny člověk a jak slaví narozeniny národ – země? Co vlastně znamená oslavovat? Jak slavit důležité výročí? Co během oslav zdůraznit? Měly … Pokračování textu 100 let Československa – jedno výročí, možnost k pozoruhodným bilancím i formulaci programu – I. část

Stále věřím ve federalistický koncept Evropy

Druhé zastavení u důležitých evropských témat nyní s důrazem na vývoj ve dvacátém století. Teze: „Pluralita je i v amerických státech, i když tam mají jednu spisovnou řeč. Jinak rozdíly jsou velké. To neznamená, že by mnohost, pestrost nepřežila.“ – k významu mnohosti „Jako křesťané jsme měli náskok v tom, že hned po válce jsme se dozvěděli o vyznavačské … Pokračování textu Stále věřím ve federalistický koncept Evropy