Celek a voda – II. část

Třebaže se nacházíme ve svízelné pandemické situaci, věnujme naši pozornost vodě – a to s Josefem Fantou, krajinným ekologem. Svět je sužován suchem, klimatickou změnou, třebaže tyto fenomény ustoupily do pozadí kvůli celosvětové pandemii. Proč se zabývat vodou a proč aktivně v ní pracovat? Problémy jak s vodou, tak i s nešťastným koronavirem se dají modelovat, a pokud budeme … Pokračování textu Celek a voda – II. část

Postřehy toho, který nás opustil

O Janu Sokolovi bylo řečeno mnoho, a proto proč nevybrat jeho slova, která řekl jako vysokoškolský pedagog ke společenské proměně, jíž se účastnil nejen jako tvůrce občan, ale i jako signatář Charty 77 i jako politik. Byl tím, kdo se orientoval na budoucnost – pečoval a kultivoval mladé lidi na fakultě, kterou sám spoluzaložil. Mně … Pokračování textu Postřehy toho, který nás opustil

Kniha pro polis – III. část

Třetí zamyšlení Davida Klimeše pojednává o hospodářství.  Proč ne? Jak zabezpečit blahobyt a prosperitu než organizovanou prací založenou na kooperaci? Vždyť již v Bibli se píše v tomto duchu: v potu tváře budeš dobývat chléb. Vím, jsme dál než v biblických časech, užíváme rozum a poznání generací. Má to háček, někteří z nás mají specifický vztah k práci – například … Pokračování textu Kniha pro polis – III. část

Kniha pro polis – II. část

V příspěvku Davida Klimeše budeme debatovat o významu programu, který rozebírá v knize Česko versus budoucnost? Poselství našeho setkání bychom mohli shrnout do jedné teze: „Kde ustupuje promyšlený program, tam se nevyhnutelně šíří populismus – ať je sociálně orientovaný či povstal z konzervativně nacionálních vod.“ Český novinář klade důraz na slovo promyšlený. Položme si prostou otázku: jsme … Pokračování textu Kniha pro polis – II. část

Otázky vody a proměny krajiny

Česká krajina je sužována suchem, třebaže rok 2020 byl pro nás milosrdný. Nikdo nechce zažít léta jako 2018 a nepříznivému trendu můžeme čelit důmyslnou aktivitou jedinců obhospodařující malé farmy, zemědělců ochotných pracovat na půdě v dlouhodobém horizontu, díky čemuž vznikne autentický vztah s konkrétním místem. Člověk zjišťuje, že půda není pouhým ledajakým kapitálem, ale jde o živou … Pokračování textu Otázky vody a proměny krajiny