Čtvrtá meditace o daru tvořivosti

Duchovní Mons. Vladimír Hronek z Poděbrad se zamýšlí nad skutečnostmi, které ovlivňují lidskou tvořivost. Co znamená pro tvořivost revoluční přístup, otázky, které si klademe? Též analyzuje cestu lidské tvořivosti, jež která je však ovlivněna otázkami, jimiž přistupujeme ke světu. Nesmíme opomenout, že důležitou roli hraje pro lidskou tvořivost také plán i odměna, kterou za odvedenou práci … Pokračování textu Čtvrtá meditace o daru tvořivosti

„Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu“ v Česku

Kniha ze Sociologického nakladatelství  Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu je novým dílem Karla Müllera, českého politologa. Zkoumá příčiny nehostinného stavu vládnutí, které je možné pozorovat na municipální úrovni. Není zde snaha o popis negativity správy věcí veřejných, ale spíše nabídnout pozitivní alternativy, jimiž se lidé v Čechách mohou inspirovat. V roce 2019 si připomínáme třicet let od … Pokračování textu „Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu“ v Česku

Význam celistvosti pro naše životy

Český myslitel Miloslav Bednář diskutuje zásadní témata daru poznání, nahlédnutí CELKU. Jak k němu přistoupit, abychom žili život v plnosti? Nezapomínejme: člověk je celkem a sám se k celku vztahuje. Uvědomí-li si tuto skutečnost, jeho život bude intenzivněji žit. Podívejme se, co jej podmiňuje. Teze: „Heidegger říká, že člověku jde o jeho vlastní bytí.“ – k otázce celku vlastního … Pokračování textu Význam celistvosti pro naše životy

Předpoklady tvořivé práce

Všichni jsme nějak „tvořiví“ a jsme nositeli daru tvořivosti, avšak jak onu tvořivost uplatnit tak, aby i práce, kterou vykonáváme, byla tvořivá a rozvíjela osobnost? Doktorka a podnikatelka Jitka Ferbrová je tou, která si právě tvořivou práci vzala jako úkol – a tím otevírá prostor celému kolektivu, který z Lázní Bělohrad dělá vlídné místo pro regeneraci … Pokračování textu Předpoklady tvořivé práce

Dar jídla

Malý slovenský adventista Patrik Nehyba rozpráví nad tématem jídla v proměnách. Dialogem jako nit prochází otázka, kdy se jídlo pro nás stává darem, proč je společensky důležité a jak „otřást“ dnešní samozřejmostí?    Dialogy byl natočen v říjnu roku 2018  prostorách adventistické církve v Poděbradech Dar jídla – úvod Jak důležité je pro nás, že jíme? Co prozradí jídlo … Pokračování textu Dar jídla

Etuda o daru přirozenosti a ochotě být sám sebou

František Radkovský, matematik a kněz mluví o přirozenosti a ochotě být sám sebou. Jak k přirozenosti přistupuje ten, který většinu svého života prožil ve 20. století? Dle něj jsme kamínkem ve velké mozaice a měli se snažit naplňovat záměr, který s námi Bůh má. Lze přirozenost postavit na roveň přirozenost a ochotu být sám sebou? Ano, ovšem … Pokračování textu Etuda o daru přirozenosti a ochotě být sám sebou

Meditace k proměnám režimu po roce 1989 – II. část

David Klimeš, Redaktor týdeníku Ekonom analyzuje téma ideologie – v obecné i konkrétní linii. Snaží se vést úvahy o jejím významu a zasazuje ji do historického kontextu. Východiskem pro zkoumání mu je Masarykův realismus a dochází k poznání, že odhodí-li se právě konstitutivní ideologie, mohou vznikat politická hnutí například ANO 2011. Nesmíme zapomenout na fakt, že ideologie … Pokračování textu Meditace k proměnám režimu po roce 1989 – II. část

Když se v Čechách demonstruje

Překladatel a český myslitel Michael Hauser se snaží odpovědět, co přivádí lidi k intenzivnějšímu vyjádření nespokojenosti, třebaže máme svobodu, české země se těší prosperitě. Jak se tyto protesty liší od těch, které byly v dobách totalitního režimu, jež pomohly k jeho pádu. Snaží se odpovědět na otázku, zdali je protest součástí naší přirozenosti, jakou roli má v utvářející … Pokračování textu Když se v Čechách demonstruje

Drobné audity naší přítomnosti v Evropě – VII. – Vzdělání a budoucí Češi

Přinášíme poslední – VII. Audit naší svobodné cesty k sobě, ale i do Evropy. S doktorem Romanem Jochem hovoříme o českém školství – s důrazem na vysoké školství a také se tážeme, kdo by mohl být českou elitou?   Dialog byl nahrán na podzim 2018 v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Vzdělanost Čechů  Národ … Pokračování textu Drobné audity naší přítomnosti v Evropě – VII. – Vzdělání a budoucí Češi