Minulost jedné komise

Na podzim skončilo působení Evropské komise Jeana Claude Junckera (2014 – 2019). Lubor Lacina, jenž se zabývá evropskou integrací, hodnotí činnost komise jako práci dělníků, kteří nejsou vidět, byť jsou důležití, ovšem historii nepíšou. Uvažujeme-li o pochopení jejího fungování, zjišťujeme, že neurčuje témata, ale přichází k ní samovolně. Odpověď je snadná: svět se více propojuje a … Pokračování textu Minulost jedné komise

Slova jsou cestou k imaginaci

Kdy jindy dát prostor daru Slova než o Vánocích, kdy se Slovo stalo Tělem. Narodil se Spasitel. Profesorka Anna Hogenová analyzuje dar slova, abychom jej dokázali přijmout do svého života a pracovat pro obec. Snažme se pochopit fakt, že slovo nás nutní k nahlédnutí skutečnosti prostřednictvím „usebírání“, což znamená, že z mnohého vytvoří naše mysl jednoduché, … Pokračování textu Slova jsou cestou k imaginaci

Voda je život není klišé, pokud k životu přistupujeme s respektem

V tomto vodním zastavení budeme debatovat se Pavlem Drahovzalem starostou městyse Velký Osek, který je vzdálen 8 kilometrů na západ od Kolína. Jak jej charakterizovat? Mladý starosta, který utvořil obecní společenství za účelem proměny této obce v úrodném Polabí. Jedním z cílů bylo i vybudování místního vodovodu, a proto téma vody je mu blízké a vzácné. Na námitku, … Pokračování textu Voda je život není klišé, pokud k životu přistupujeme s respektem

Tvořivé slovo, nebo spektákl?

Dialog, který právě otevíráte, se týká daru slova – jazyka a světa, který člověk skrze uvedené vytváří. Věta, kterou jste přečetli, zní banálně, ale Michael Hauser poukáže ve svém přístupu na nejednoznačnost, kterou my lidé během všedního života příliš nevnímáme. Užíváme mnoho slov a neuvědomujeme si, že slovo, či lépe věty z nich složené mají nést … Pokračování textu Tvořivé slovo, nebo spektákl?

70 let NATO

Měli bychom si klást otázky, které souvisí s počátky severoatlantického společenství a jak onu původní misi pozměnit tak, aby splnila potřeby 21. století. Roman Joch tak činí a snaží se na ně odpovědět. Svět, v němž žijeme, není bipolární, kdy NATO vznikalo, ale po roce 1989, či lépe po rozpadu Sovětského svazu zde máme multipolární svět, v němž … Pokračování textu 70 let NATO

Voda a lázeňství

Ladislav Langr, novinář, se ve čtvrtém vodním zamyšlení zaměřuje na téma, které je mu blízké a vzácné – a to lázeňství. Přiznejme si, že se právě díky této službě Poděbrady „probudily“ z provinčního zemědělského městečka na důležité kulturní centrum Polabí, kam jezdili lidé z Prahy a okolí. Jak správně uvádí, šlo o národní lázně, které potřebovala nová republika … Pokračování textu Voda a lázeňství

Vzácná setkání

Analytik Roman Joch se účastnil dvou mediálně neatraktivních setkání – a to koncem listopadu 2019. První bylo zaměřeno na pronásledování křesťanů ve třetím světě, které se účastnil i kardinál Dominik Duka. Na této akci byla vzácná přítomnost ekumenického setkání, byť víme, že 21. století dává hledání společného jmenovatele prostor. Druhé setkání bylo v Římě, kam se … Pokračování textu Vzácná setkání

Hodnoty roku 1989 – hodnotami věčnými?

Biskup Tomáš Holub promýšlí slova, která byla pouze zmíněna v prvním dialogu, neboť s nimi byla spojena pozitivní atmosféra předání moci na konci roku 1989. Jakou nejvyšší hodnotu považuje pan biskup a proč? Odpověď čerpá z biblického poznání: kdo miluje, poznává Boha, čímž je to láska, a proto snad Václav Havel intuitivně prohlásil: „Pravda a láska musí zvítězit … Pokračování textu Hodnoty roku 1989 – hodnotami věčnými?

České sportovní třicetiletí

Novinář Josef Káninský žije sportem a rád o něm referuje. Výzvu hodnotit české třicetiletí přijal s pokorou a vědomím si kontextů, které téma nabízí. Jako málokdo přiznává, že v osmdesátých letech vstoupil do strany – ostatně studoval fakultu žurnalistiky, která byla prostoupena komunistickou ideologií, byť v slabší podobě, jelikož v Sovětském svazu byla vyhlášena „perestrojka“. Začínal jako redaktor lokálního … Pokračování textu České sportovní třicetiletí