Každý touží po poznání

V době koronavirové je záhodno oslovit někoho z Itálie. Právě tam se ukázalo, jak obtížně, ba v porodních bolestech se rodí lidské poznání a jak my z rodu homo sapines sapiens klopýtáme, jak někdy realita života jde mílovými kroky před námi – těmi z moderní civilizace. Vojtěch Novotný, správce v římského Nepomucena se dotýká triviálních zkušeností, které snad v časech krizových stojí … Pokračování textu Každý touží po poznání

Limity racionality i lidských snah

Ve třetím zastavení Zbyněk Hrkal se mírně vzdaluje otázkám vodním, ale promýšlí především téma racionality. Nezapomínejme – rozum – jakožto schopnost zobecňovat a pracovat s pojmy, byl dán ke správě zdrojů – ne k jejich nadužívání, což má za následek narušení skryté harmonie, jejíž součástí je i voda. Člověk 21. století se domnívá, že zvládne vše, … Pokračování textu Limity racionality i lidských snah

Možné modality čekání

V minulém zkoumání daru času – v módu čekání jsme s Tomášem Mojzisem konstatovali, že je to Tvůrce, kdo trpělivě čeká na jednání člověka. Jak je tomu v případě, pokud sestoupíme na tuto zem a čekáme na člověka, na dívku našeho života, ale i na prostou myšlenku, která nám dá impuls do našeho dalšího konání? Promýšlejme ony modality, jak … Pokračování textu Možné modality čekání

Darování z Boha směřuje ke Stvoření

V době „koronavirové“ nabízíme ztišení s dominikánem Pavlem Mayerem. Právě v těchto dnech si člověk může klást zásadní otázky po smyslu lidského pobytu na této zemi: jak se vztahuje sám k sobě, k nejbližším, k vlastnímu národu, k civilizaci a kosmu vůbec? Je-li odpovědný, mohl by se také tázat: proč on, který má tuto planetu spravovat, „nakládá“ se svěřenými dary, jak nakládá, … Pokračování textu Darování z Boha směřuje ke Stvoření

Promýšlení činů i idejí jednoho Čecha

Petr Pithart? Stálice drobných změn i klidné síly. Michael Hauser se nesnaží o popis jeho života, ale zastavuje se u praktických činů, ale i úvah, které vznikaly během života v disidentských kruzích, později v politice i veřejném prostoru. V dialogu vysvětluje například problém „semiperiferie“, kam se po roce 1989 Česká republika v Evropě zařadila. Důležitým dílem, v němž … Pokračování textu Promýšlení činů i idejí jednoho Čecha

Voda v globálním pohledu

Hydrogeolog Zbyněk Hrkal v druhém setkání u tématu vody se zaměřil na otázky rozložení vody na naší planetě. Táže se: Proč na některých místech je dostatek, ba přebytek a na jiných místech jsme svědky vyprahlé? K mnohému jsme dopomohli, ale na druhou stranu máme rozum, který navrhne řešení – například zpracování odpadní vody a její proměnu v … Pokračování textu Voda v globálním pohledu

Poznámky ke koronaviru

Žijeme vskutku zvláštní době. Jsme formováni, ale někdy i deformováni tématy, které plně nemají hmatatelný základ, byť ochranu zdraví nemáme podceňovat. S Romanem Jochem jsme naši pozornost zaměřili na význam koronaviru pro naše životy. Koronavirus, který k nám do Evropy přišel z Asie a k nám z Itálie. Dříve se říkalo: Evropou obchází strašidlo komunismu, dnes můžeme říci: strašidlo koronaviru … Pokračování textu Poznámky ke koronaviru

Voda a lidské tělo

Člověk by si myslel, že významná léčba vodou může být v lázních, kdy člověk odpočívá, je ponořen ve vodě a mezi procedurami se prochází po cestách krásného města či blízké malebné krajiny. Docent Lukáš Zlatohlávek nám tento pohled posouvá a uvádí, že „vodoléčba“ nastává během všedních i nevšedních – akutních hospitalizací, protože lékaři se snaží o … Pokračování textu Voda a lidské tělo