Dialog o transformaci s Václavem Hořejším

Dialog byl natočen ve středu 29. ledna 2014 dopoledne v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. MS: Vážený pane profesore, čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste do něj vkládal, jak se naplnily? VH: Pro mě byl ten rok, ve kterém jsem oslavil čtyřicáté … Pokračování textu Dialog o transformaci s Václavem Hořejším

Dialog o transformaci s Blankou Říhovou

Dialog byl natočen ve středu 29. ledna 2014 dopoledne v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. MS: Paní profesorko, začal bych subjektivní otázkou. Čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste do něj vkládala? Případně, jak se naděje naplnily? BŘ: Rok 1989 pro mě znamenal … Pokračování textu Dialog o transformaci s Blankou Říhovou

Dialog o transformaci s Martinem Jahnem

Dialog byl natočen v pátek 24. ledna 2014 odpoledne v centrále Svazu automobilového průmyslu, Opletalova 55, Praha 1, Nové Město.   MS: Čím je pro vás 1989? Jak si na něj jako student vzpomínáte? Jaké naděje jste do něj vkládal? Případně jak naděje naplnily? MJ: Jistě to byl rok fantastický, který přinesl svobodu. Pro mě měla symbolický … Pokračování textu Dialog o transformaci s Martinem Jahnem

Dialog o transformaci s Michalem Horáčkem

Dialog byl natočen v pátek 24. ledna 2014 dopoledne v knihovně Filosofického ústavu Jilská 1, Praha 1, Staré Město. MS: Náš dialog bych začal prostou otázkou: čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste do něj vkládal? Jak se případně naděje naplnily? MH: Obávám se, že budu muset … Pokračování textu Dialog o transformaci s Michalem Horáčkem

Dialog o transformaci s Janem Lamserem

Dialog byl natočen ve čtvrtek 16. ledna 2014 odpoledne v centrále ČSOB Praha, Radlická 333 / 150, Praha 5, Radlice. MS: Dovolíte-li, začal bych subjektivním dotazem, čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli, jak ovlivnil vaše budoucí směřování, jaké naděje jste do něj vkládal a jak se případné naděje naplnily? JL: V té … Pokračování textu Dialog o transformaci s Janem Lamserem

Dialog o transformaci s Michaelem Dunayevskym

Dialog byl natočen ve středu 8. ledna 2014 dopoledne v místnosti knihovny Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré Město, druhé setkání bylo natočeno ve čtvrtek 16. ledna 2014 dopoledne v místnosti knihovny Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré Město. MS: Budeme-li se bavit o proměnách společnosti, hospodářství, kultury, náboženství, rád bych se … Pokračování textu Dialog o transformaci s Michaelem Dunayevskym