Poznámky k Brexitu viděného z místa sv. Vojtěcha

Je tomu pět let, co začalo velké drama jménem Brexit – proces o vyjednávání, jak vystoupit ze společenství Evropské unie. Ano, Evropané si dali do své konstituční smlouvy, že každý stát může nejen vstoupit, ale i vystoupit, ovšem nepřepokládalo se, že by ji nějaký z unijních členů mohl vyžít. Proces Brexitu můžeme přirovnat k nepěkné komedii, která … Pokračování textu Poznámky k Brexitu viděného z místa sv. Vojtěcha

Když psycholog myslí na Evropu – II. část

Vydáváme se na druhé putování Evropou s psychologem Ivanem Doudou. V prvním setkání jsme vymezili přibližné hranice, kde je západ a východ té „unesené“ Evropy, nyní bychom debatovali momenty, které tvoří, přetváří i narušují to, co bylo našimi předky postaveno. Mladí lidé se staví, možná stavěli, proti minulým generacím a mají touhu konfrontovat své vidění světa s kánonem, … Pokračování textu Když psycholog myslí na Evropu – II. část

K výročí jednoho Evropana

Jan Ámos Komenský – Co nám říká? Ekonomovi? Asi si jej spojí s bankovkami, které časem zaniknou. Studentovi? Možná s osobností, kterou má jako povinnou v dějepisu, jež potřebuje znát pro zkoušky.  Pedagogovi? Asi v něm bude vidět inspiraci, když se učil o didaktice a nové nauce jazyků. Teologovi? Třeba v něm spatří posledního biskupa Jednoty bratrské? Politickému filozofovi? … Pokračování textu K výročí jednoho Evropana

Nezáleží, kdo je Řek, kdo je Žid, ale kdo náleží ke Kristu!

Postupně jsme s Tomášem Cvrčkem dospěli ke konci rozsáhlejšího dialogu o Evropě. V první části se dotýkáme významu kritiky projektu. Měli bychom se tázat, proč zásadní tlaky na integrační proces vznikají v nově přijatých zemí jako Polsku, Maďarsku? Možnou odpovědí je nedostatečné osvojení demokratických principů ze strany těch, kterým byla svěřena moc – a ti pak vytváří opozici … Pokračování textu Nezáleží, kdo je Řek, kdo je Žid, ale kdo náleží ke Kristu!

Když psycholog myslí na Evropu – I. část

V uvolněné době koronavirové je možné cestovat a proč se nevypravit po Evropě? Malou cestu, byť imaginární nabízí psycholog Ivan Douda z pražského Drop In, jenž snaží pomáhat i identitě těm, kteří ji ztratili kvůli svému rozmaru a nepevnému řádu. Jak pestrá je Evropa dle psychologa, jak nutné je nechat prostor svobodě, k níž se tento kontinent hlásí, … Pokračování textu Když psycholog myslí na Evropu – I. část

Kéž hodnoty nejsou pouze reklamními slogany

Třetí evropské zastavení Tomáše Cvrčka se promýšlí otázku hodnot. V nich zdůrazňuje, že mnohdy jsme vedení reklamním sloganem, aby teze byly pro masu srozumitelné. Co si vybavíte, když poprvé slyšíte slovo svoboda? Jinak jej budete prožívat jako ten, kdo dlouhou dobu žil v totalitním režimu, jinak jako mladý, perspektivní jedinec, pro něž je mnohé – vzdělání, cestování – … Pokračování textu Kéž hodnoty nejsou pouze reklamními slogany

Doteky víry a revolucí v Evropě

Doktor Tomáš Cvrček se v druhém evropském zastavení snaží analyzovat téma víry, které je nedílnou součástí lidské přirozenosti, ale ve strukturované podobě i odkazem  V době koronavirové se víra ukazuje jako východisko z našeho příliš racionálního pojetí světa. Víme, že je-li víra skutečná, dokáže nám vytvořit cestu z bodu naší přítomnosti do bodu zamyšleného směrování, díky němuž budeme zakoušet … Pokračování textu Doteky víry a revolucí v Evropě

Evropa a kritický rozum

V době koronavirové se přirozeně otevírá otázka evropského spojenectví. Ne nadarmo jeden z tvůrců společné Evropy – Jean Monnet říkal, že idea bude ukována během krizí, avšak zeptejme se: kdo si přeje krize? Ekonom Tomáš Cvrček, který vyučuje evropské dějiny v na jedné z londýnských univerzit nabízí polemický pohled na význam rozumu – mohutnosti, která dovoluje člověku „panovat“, ovšem … Pokračování textu Evropa a kritický rozum

Za životem a dílem jedno Brita

V lednu 2020 zesnul ve svých 75 letech přítel českého národa sir Roger Scruton. Roman Joch se ohlíží za jeho životem a dílem. Je málo těch, kteří byli nám Čechům tak nakloněni jako on. Možná kvůli svému disidentství ve své vlasti podporoval i disidenty během husákovské normalizace. Jeho díla byla překládána do českého jazyka, byť šlo … Pokračování textu Za životem a dílem jedno Brita

Minulost jedné komise

Na podzim skončilo působení Evropské komise Jeana Claude Junckera (2014 – 2019). Lubor Lacina, jenž se zabývá evropskou integrací, hodnotí činnost komise jako práci dělníků, kteří nejsou vidět, byť jsou důležití, ovšem historii nepíšou. Uvažujeme-li o pochopení jejího fungování, zjišťujeme, že neurčuje témata, ale přichází k ní samovolně. Odpověď je snadná: svět se více propojuje a … Pokračování textu Minulost jedné komise