Sobecky nevyužívejme daru života

Tajemství života očima emeritního plzeňského biskupa Františka Radkovského. Vychází ze vztahů, které jsou v nebeském prostoru a křesťané mají možnost jej uplatnit v konkrétní realitě. Dialog nahrán v listopadu 2018 ve Františkánském klášteře v Plzni  Dar života Jaké je vymezení života? Co nám o životě prozrazuje Bible? Jaké vztahy jsou zásadní pro život? Může se člověk podílet na stvoření … Pokračování textu Sobecky nevyužívejme daru života

O svátku evropské demokracie 2019

Skončily volby do Evropského parlamentu, jenž v očích mnohých je tajemný, ba zbytečný, o čemž svědčí volební účast. S Romanem Joch jsme se zamysleli nad příčinami výsledků. Možná právě konfrontace naší rezervovanosti vůči strukturám a ochoty překračovat hranice všedního dne nás povede k osvojení si tradice, která během generací vytvoří spojení, jež budou nadnárodní a smysluplné, byť tomu plně … Pokračování textu O svátku evropské demokracie 2019

Nemám čas?

Tomas Mojzis, pastor protestantské církve se zamýšlí nad spojením, které v naší době užíváme často „nemám čas“, případně „nestíhám“. Nejsou tato spojení odrazem neochoty správě rozvrhovat čas, ba co víc – někdy i neochoty konat? Možná se zabýváme se zbytečnostmi a pak není čas na to, co je zásadní, formativní, podstatné. Dialog byl nahrán v během jara … Pokračování textu Nemám čas?

Cesty k obnovování ESPRITU projektu Evropa

S doktorem Romanem Jochem jsme konstatovali, že Evropa ztrácí svůj esprit, cosi, co upoutává člověka svou osobitostí, vnitřní energií, důvtipem, ladem či disonancí. Nyní jsme si položili otázku, jak navrátit to, co bylo ztraceno? Dotkli jsme se bodů jako jednota, limity plurality, význam jednoduchosti, podoba jazyka a slov, naivní. Je na nás, jak výše uvedené můžeme … Pokračování textu Cesty k obnovování ESPRITU projektu Evropa

Dar modlitby, připomenutí kříže, tajemství nevyslovitelného

Dotkněme se daru modlitby jako fenoménu času, prostoru a dechu duše. Nechme promluvit mladého teologa Vojtěcha Novotného působícího v římském Nepomucenu, který slova orientovaná k Tvůrci vyslovuje s vážností, procítěností, vroucností, láskyplností, tichou radostí i ochotou oběti.   Dialog byl nahrán v jarním dni 2018 na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Modlitba – úvod Jak modlitbu vymezujeme? Je darem pro … Pokračování textu Dar modlitby, připomenutí kříže, tajemství nevyslovitelného

Evropa bez „espritu“

Je tomu přesně 15 let, co jsme vstoupili do Evropské unie. Čím je Unie, jak se nám přiblížila a jak jsme se přiblížili my k ní? Nevyprázdnila se svými procedurami, které dělají struktury instituce? Jaké jsou jazyky v Evropě? Proč někteří mluví „eurospeakem“, který je prázdný a ničí naši opravdovost – a to čemu Francouzi říkají … Pokračování textu Evropa bez „espritu“

Přejme si, aby Evropa měla pro nás srozumitelnou identitu

Český historik a politolog Vít Hloušek – vedoucí Mezinárodního politologického ústavu v Brně zkoumá sedimenty fenoménu Evropa. Co ji formuje a na co bychom mohli myslet, pokud máme žít v plnosti a nazývat se Čechy a zároveň Evropany. Je to pouze návrh k tomu, abychom promýšleli přehlížené a zdánlivě samozřejmé. Abychom jí porozuměli, k tomu potřebujeme odpovídající odstup – … Pokračování textu Přejme si, aby Evropa měla pro nás srozumitelnou identitu

Síla kouzelných slov

Stárnoucí kněz se zamýšlí nad důležitostí kouzelných slov pozdrav, popros, poděkuj. Jsou to slova zákona 3 P. Co bychom si počali bez těchto klíčů k lidské duši a skrytému řádu lidství, avšak někteří z nás je vyslovují tak, že negujeme původní obsah slov. Pamatujme na to, pokud máme na světě žít s druhými, kteří nám mohou pomoci nadlehčit … Pokračování textu Síla kouzelných slov

Výzvy přírody i společnosti

Starý profesor Zdeněk Kučera vzpomíná na první doteky vody, hledá v nich skrytá poselství, která nám v běžném životě unikají. Vede nás po vlastech československých, ale i biblických. Zavádí nás do dětství, v němž voda byla spojena s radostí a spojovala jej s nejbližšími. Své úvahy směřuje k nerovnováhám světa a nutnosti nápravy. „Člověk od počátku ji viděl v její stvořenosti – … Pokračování textu Výzvy přírody i společnosti

Lze být přirozený v nepřirozeném světě?

S lékařkou Jitkou Ferbrovou a spolumajitelkou lázeňského resortu Tree of Life – tématu daru přirozenosti, jíž je součástí daru života. Dialog byl veden 20. září 2018 v pracovně Jitky Ferbrové v Lázní Bělohrad Dar přirozenosti Co znamená přirozenost v době skrytého marketingu, v době manipulace, v době otevřené přetvářky? Toužíme být opravdu přirození? Není pak ona přirozenost velkým darem, který znepokojuje … Pokračování textu Lze být přirozený v nepřirozeném světě?