Jednomu jubilantovi

Je milou povinností pozdravit malého i velkého člověka zároveň. Malého vzrůstem, ale velkého duchem i touhou po pochopení svých protějšků – a to díky dialogu, jenž nám lidem byl dán, abychom žili. V mé mysli se mi vybaví ten mající, kdo kráčí pozvolna, s mírným rytmem, ale s přibližným vědomím kam asi kráčí. Pronáším slova díku i proseb, … Pokračování textu Jednomu jubilantovi

Poznámky k Brexitu viděného z místa sv. Vojtěcha

Je tomu pět let, co začalo velké drama jménem Brexit – proces o vyjednávání, jak vystoupit ze společenství Evropské unie. Ano, Evropané si dali do své konstituční smlouvy, že každý stát může nejen vstoupit, ale i vystoupit, ovšem nepřepokládalo se, že by ji nějaký z unijních členů mohl vyžít. Proces Brexitu můžeme přirovnat k nepěkné komedii, která … Pokračování textu Poznámky k Brexitu viděného z místa sv. Vojtěcha

Celek a voda – I. první

Jsem přesvědčen, že po zvládnutí koronavirové pandemie se opět objeví téma zásadní – a to otázka ekologie a s ní i téma vody ve všech jejich podobách. V době před vypuknutím pandemie jsem oslovil Josefa Fantu, emeritního profesora v holandském Wageningen, krajinného ekologa. Budu osobní – a snad se to může. Dialog byl podnícen jeho vzpomínáním v Českém rozhlase, … Pokračování textu Celek a voda – I. první

PF 2021

Vážení čtenáři a podporovatelé, děkujeme vám za přízeň v nelehké době. Ať poselství svátků, které slavíme, promění naše všednodenní naladění a rozhodování. Jedině tak projdeme zkouškami zdánlivé všednodennosti posíleni – a ne oslabeni.  Hodně zdraví, štěstí i součinnosti v roce přicházejícím.  

Když psycholog myslí na Evropu – II. část

Vydáváme se na druhé putování Evropou s psychologem Ivanem Doudou. V prvním setkání jsme vymezili přibližné hranice, kde je západ a východ té „unesené“ Evropy, nyní bychom debatovali momenty, které tvoří, přetváří i narušují to, co bylo našimi předky postaveno. Mladí lidé se staví, možná stavěli, proti minulým generacím a mají touhu konfrontovat své vidění světa s kánonem, … Pokračování textu Když psycholog myslí na Evropu – II. část

K výročí jednoho Evropana

Jan Ámos Komenský – Co nám říká? Ekonomovi? Asi si jej spojí s bankovkami, které časem zaniknou. Studentovi? Možná s osobností, kterou má jako povinnou v dějepisu, jež potřebuje znát pro zkoušky.  Pedagogovi? Asi v něm bude vidět inspiraci, když se učil o didaktice a nové nauce jazyků. Teologovi? Třeba v něm spatří posledního biskupa Jednoty bratrské? Politickému filozofovi? … Pokračování textu K výročí jednoho Evropana

Poděbradská voda – podruhé

Druhá část vodního zastavení v Polabí je věnována otázce ne tak poetické jako voda sama – a to institucionálnímu zakotvení. Pan Ladislav Nermuť nejen zná procesy úpravy vody, ale i fungování společnosti, bez níž by města okresu Nymburk nemohla odebírat kvalitní vodu, kterou nám příroda, chcete-li – Pánbůh – nabízí. Zde se jasně ukazuje, že bez … Pokračování textu Poděbradská voda – podruhé

O službě z Říma

Jak snadno uchopit téma služby? Napadají mne tato slova: aktivity, které prosazují ve společnosti dobro. Začíná to v rodině, pokračuje ve zdravotnictví – a to zvláště v době koronavirové, sociálních službách atd. Nezapomínejme, jsme společností služeb. Opakem všeho je medvědí služba. Kdo je vnímavý, může si doplnit dle svých zkušeností a vždy to ponese bolestivý trn nepochopení. … Pokračování textu O službě z Říma

Kniha pro „polis“ – poprvé

Mladý český novinář a pedagog David Klimeš si v knize Česko versus budoucnost vytkl ušlechtilý cíl – a to probouzet projekt veřejné debaty a s ní pak související politiky, který můžeme nalézt u velkých jmen české historie – jmenovitě u Tomáše Masaryka. Skeptik i cynik může namítnout, co dnes může „stařík“ Masaryk nabídnout v rychle se měnícím světě, … Pokračování textu Kniha pro „polis“ – poprvé

Ohlédnutí za svobodnou zemí

Smutek, smích, údiv, naštvání, radost, zklamání utváří škálu pocitů, které asi nalezneme během kampaně, ale i v okamžicích oznamování výsledků každých  voleb – tedy i amerických. Ty uskutečněné v roce 2020 byly trochu specifické – a to že se konaly v době pandemie, některými kandidáty, ale i účastí voličů, jež byla největší v novodobé historii. Zeptal jsem … Pokračování textu Ohlédnutí za svobodnou zemí