Cynismus v Čechách

Vyjadřovat se k současnosti znamená, dotýkat se problému doby – koronaviru. S Romanem Jochem se tématu lehce přiblížíme, ovšem doufám, že jsme šli za tento fenomén. Položili jsme otázku cynismu v politice a společnosti obecně. Současně se tážeme po významu demonstrací a všelidových hnutí lákající nespokojené či ty, kteří nemají koho volit. Jedním z nich měl být projekt Lidé … Pokračování textu Cynismus v Čechách

Celek a voda – II. část

Třebaže se nacházíme ve svízelné pandemické situaci, věnujme naši pozornost vodě – a to s Josefem Fantou, krajinným ekologem. Svět je sužován suchem, klimatickou změnou, třebaže tyto fenomény ustoupily do pozadí kvůli celosvětové pandemii. Proč se zabývat vodou a proč aktivně v ní pracovat? Problémy jak s vodou, tak i s nešťastným koronavirem se dají modelovat, a pokud budeme … Pokračování textu Celek a voda – II. část

Postřehy toho, který nás opustil

O Janu Sokolovi bylo řečeno mnoho, a proto proč nevybrat jeho slova, která řekl jako vysokoškolský pedagog ke společenské proměně, jíž se účastnil nejen jako tvůrce občan, ale i jako signatář Charty 77 i jako politik. Byl tím, kdo se orientoval na budoucnost – pečoval a kultivoval mladé lidi na fakultě, kterou sám spoluzaložil. Mně … Pokračování textu Postřehy toho, který nás opustil

Kniha pro polis – III. část

Třetí zamyšlení Davida Klimeše pojednává o hospodářství.  Proč ne? Jak zabezpečit blahobyt a prosperitu než organizovanou prací založenou na kooperaci? Vždyť již v Bibli se píše v tomto duchu: v potu tváře budeš dobývat chléb. Vím, jsme dál než v biblických časech, užíváme rozum a poznání generací. Má to háček, někteří z nás mají specifický vztah k práci – například … Pokračování textu Kniha pro polis – III. část

Kniha pro polis – II. část

V příspěvku Davida Klimeše budeme debatovat o významu programu, který rozebírá v knize Česko versus budoucnost? Poselství našeho setkání bychom mohli shrnout do jedné teze: „Kde ustupuje promyšlený program, tam se nevyhnutelně šíří populismus – ať je sociálně orientovaný či povstal z konzervativně nacionálních vod.“ Český novinář klade důraz na slovo promyšlený. Položme si prostou otázku: jsme … Pokračování textu Kniha pro polis – II. část

Otázky vody a proměny krajiny

Česká krajina je sužována suchem, třebaže rok 2020 byl pro nás milosrdný. Nikdo nechce zažít léta jako 2018 a nepříznivému trendu můžeme čelit důmyslnou aktivitou jedinců obhospodařující malé farmy, zemědělců ochotných pracovat na půdě v dlouhodobém horizontu, díky čemuž vznikne autentický vztah s konkrétním místem. Člověk zjišťuje, že půda není pouhým ledajakým kapitálem, ale jde o živou … Pokračování textu Otázky vody a proměny krajiny

Jednomu jubilantovi

Je milou povinností pozdravit malého i velkého člověka zároveň. Malého vzrůstem, ale velkého duchem i touhou po pochopení svých protějšků – a to díky dialogu, jenž nám lidem byl dán, abychom žili. V mé mysli se mi vybaví ten mající, kdo kráčí pozvolna, s mírným rytmem, ale s přibližným vědomím kam asi kráčí. Pronáším slova díku i proseb, … Pokračování textu Jednomu jubilantovi

Poznámky k Brexitu viděného z místa sv. Vojtěcha

Je tomu pět let, co začalo velké drama jménem Brexit – proces o vyjednávání, jak vystoupit ze společenství Evropské unie. Ano, Evropané si dali do své konstituční smlouvy, že každý stát může nejen vstoupit, ale i vystoupit, ovšem nepřepokládalo se, že by ji nějaký z unijních členů mohl vyžít. Proces Brexitu můžeme přirovnat k nepěkné komedii, která … Pokračování textu Poznámky k Brexitu viděného z místa sv. Vojtěcha

Celek a voda – I. první

Jsem přesvědčen, že po zvládnutí koronavirové pandemie se opět objeví téma zásadní – a to otázka ekologie a s ní i téma vody ve všech jejich podobách. V době před vypuknutím pandemie jsem oslovil Josefa Fantu, emeritního profesora v holandském Wageningen, krajinného ekologa. Budu osobní – a snad se to může. Dialog byl podnícen jeho vzpomínáním v Českém rozhlase, … Pokračování textu Celek a voda – I. první

PF 2021

Vážení čtenáři a podporovatelé, děkujeme vám za přízeň v nelehké době. Ať poselství svátků, které slavíme, promění naše všednodenní naladění a rozhodování. Jedině tak projdeme zkouškami zdánlivé všednodennosti posíleni – a ne oslabeni.  Hodně zdraví, štěstí i součinnosti v roce přicházejícím.