Dialog o transformaci nejen hospodářství s Jiřím Havlem

Dialog byl nahrán v pátek 22. října 2010 odpoledne v prostorách kabinetu J.Havla na IES FSV UK, ulice Jana Opletala 26, Praha 1, Nové Město. MS: Než se dáme na zkoumání věcí obecných, zeptal bych se, jak vnímáte rok 1989? Čím pro vás byl, jaké naděje jste do něj vkládal a jak se naplnily, či nenaplnily? … Pokračování textu Dialog o transformaci nejen hospodářství s Jiřím Havlem

Dialog o transformaci s Lubomírem Lízalem

Dialog byl veden v pátek 15. října 2010 v odpoledních hodinách v pracovně v CERGE – EI, Politických vězňů 7, Praha 1. MS: Setkáváme se nad otázkou transformace. Ta může být viděna z různých úhlů – jinak ji vidí ekonom, jinak ji vidí jiný sociální vědec, či prostý člověk. Než se počneme touto problematikou zabývat, zeptal bych se, jak … Pokračování textu Dialog o transformaci s Lubomírem Lízalem

Dialog o transformaci nejen školství Danielem Münichem

Dialog byl veden v pátek 15. října 2010 v odpoledních hodinách v pracovně docenta Münicha v CERGE – EI, Politických vězňů 7, Praha 1.   MS: Na počátku demokratizačního procesu vám bylo 24 let. Byl jste před dokončením či čerstvým absolventem vysoké školy. Jak vás zaskočila událost 17. listopadu a jak jste pozoroval hroucení režimu? DM: Byl jsem … Pokračování textu Dialog o transformaci nejen školství Danielem Münichem

Dialog o transformaci s Karlem Bicanem

Dialog byl natočen v odpoledne ve čtvrtek 7. října 2010 na faře církve husitské Roháčova 625, Kutná Hora, druhý dialog byl natočen v odpoledne ve čtvrtek 21. října 2010 na faře církve husitské Roháčova 625, Kutná Hora. MS: Rok 1989 pro mnoho lidí nejen v naší zemi velkým předělem, a to z hlediska politického. Politika je nutná pro fungování běžného … Pokračování textu Dialog o transformaci s Karlem Bicanem

Dialog o transformaci s Václavem Žákem

 Dialog byl veden ve středu 6. října 2010 dopoledne v prostorách Českého telekomunikačního úřadu v Praze 9, Sokolovská 58. … Komunismus v nás a kontexty … MS: Setkáváme se nad otázkou transformace. Než začneme se zabývat obecnou částí, zeptal bych se, v jakých strukturách jste působil? Byl jste signatářem Charty 77, což mělo jistě silný dopad na vaše kariérní … Pokračování textu Dialog o transformaci s Václavem Žákem

Dialog o transformaci s Petrem Geldnerem

Dialog o obecných tématech byl natočen v úterý 5. října 2010 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny Petra Geldnara, Vrchlického 109, Poděbrady. MS: Setkáváme se nad otázkou transformace. V toce 1990 vám bylo dvacet let a byl jste studentem. Jak jste jako student vnímal dobu a co jste si sliboval od toho přerodu? Byl to přerod … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Geldnerem

Dialog o transformaci s Romanem Jochem

Dialog bych natáčen ve středu 29. září 2010 dopoledne v dominikánském klášteře Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2. MS: Otázku transformace bych s vámi začal ohlédnutím na subjektivní stránku tohoto fenoménu. Jak jste vnímal onen přerod, jehož jste se účastnil jako student, a to nejprve na Slovensku, a poté jako adept lékařských studií? RJ: Jedna moje známá novinářka … Pokračování textu Dialog o transformaci s Romanem Jochem

Dialog o transformaci s Ladislavem Langrem

Dialog byl natočen v pondělí 27. září 2010 ve večerních hodinách a v pátek 8. října 2010 ve večerních hodinách, dialog byl natočen v rámci informačního večera Volba pro Poděbrady, volební stan byl na Riegrově náměstí v hotelu Hubert. MS: V období, které je hlavním předmětem zájmu jste dovršil Kristova léta. Dovršil jste krátce před r. 1989 třicet … Pokračování textu Dialog o transformaci s Ladislavem Langrem

Dialog o transformaci s Tomášem Sedláčkem

Dialog byl veden v prostorách ateliéru pana Tomáše Sedláčka v pátek 24. září 2010 v odpoledních hodinách na Malé Straně v Mostecké ulici. MS: Jelikož vaším profesním údělem jsou teorie, jste označován za filozofujícího ekonoma. TS: To se tak vžilo. MS: Jste rozhodně člověk, jenž se snaží dívat na hospodářské procesy ne pouze očima ekonomických teorií a z nich vyplývajících … Pokračování textu Dialog o transformaci s Tomášem Sedláčkem

Dialog o transformaci s Jiřím Dolejšem

Dialog byl nahrán v pátek 24. září 2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Malá Strana Praha 1, v domě Smiřických na Malostranském náměstí. MS: Jak byste vy jako člověk tíhnoucí k levici pojmenoval diagnózu společnosti, která byla vystavena ideovému bankrotu tehdejších vládních struktur? JD: Pokud bych měl hovořit o diagnóze společnosti roku 1989, mohl bych říci, že … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jiřím Dolejšem